Vi trenger flere hender i pleie- og omsorgssektoren

I siste kommunestyremøte 20.06 ble det vedtatt en omfattende plan for hvordan vi i fremtiden skal dimensjonere tjenesten innen pleie- og omsorgssektoren, samt at en forsøkte å beskrive behov innenfor morgendagens helse og omsorg sykehjem.

Arbeiderpartiet mener at den aller største utfordringen tjenesten står ovenfor er:

  • Hvordan rekruttere ansatte inn i tjenesten?

  • Hvordan beholde disse i tjenesten?

Her må man evne å ha flere tanker i hodet samtidig.

Når det gjelder rekruttering så må vi se på hvilke virkemidler som er tilgjengelig.

Lærlingplasser, stipend, flyttegodtgjøring og lønn.

Det er stor rift etter de som vi prøver å rekruttere. Kommunene i nærområdet overbyr hverandre i kampen om de samme arbeidstakerne.

For å være i stand til å beholde arbeidstakere i tjenesten må vi være villig til å se på både:

  • Grunnbemanning på de ulike arbeidsplassene

  • Muligheter for etter- og videreutdanning

  • Arbeidstidsordninger

  • Være konkurransedyktig på lønn - med de i våre naboområder - som vi konkurrerer med om denne arbeidskraften

Øksnes Arbeiderparti vil jobbe aktivt med å legge forholdene til rette for at vi ikke skal tape rekrutteringskampen i regionen.