Andøy Fremskrittsparti vil arbeide for at det er minst 25 løpende lærekontrakter i Andøy kommune. Det er viktig at også Andøy bidrar sterkere i Samfunnsløftet om lærlinger og stiller minst 25 læreplasser til disposisjonen for ungdom.

Det er en viktig samfunnsoppgave å kunne tilby kompetansebygging til unge og andre som trenger det. Andøy kommune har mangel på personell inne flere fagområder. Enten dette er i helsesektoren, i barnehager, i tekniske tjenester osv. Ved at Andøy kommune tilbyr slik kompetansebygging, vil dette kunne bidra til at kommunen kan tilgang på personell med nødvendig fagkompetanse.

Andøy kommune trenger etter Fremskrittspartiet, flere hender som kan arbeide i helsevesenet, i SFO, i Barnehager, i parkvesenet, innen IKT, innen servicetjenestene til Kommunen. Vi trenger flere fagarbeidere, ikke flere høyt utdannede, som skal fylle stillinger på Rådhuset.

Det er viktig at Kommunen i tillegg tenker to tanker, for det første å rekruttere lærlinger i flere sektorer i den kommunale sektoren, der etter en strategi for å kunne tilby stillinger etter endt og bestått fagprøve. Vi kan ikke fortsette slik vi har gjort frem til nå, der vi nærmest eksporterer nyutdannede og da også gjerne flere (ektefelle – barn) ut av kommunen da det ikke tilbys stillinger tiltros for at kommunen «skriker» etter nettopp denne personell som kan gjøre en god jobb og som har rett bakgrunn og kompetanse.

Over tid har vi gjennom media om familier som flytter på grunn av at kommunen ikke kan tilby en tjeneste. Dette kan være ett av tilbudene kommunen kan tilby, og som kan redusere flytting ut av kommunen. Dette er kanskje en av tjenestene som er savnet.

Fremskrittspartiet vil i forbindelse med neste års budsjett forelå at kommunen oppretter lærlingetilbud i Kommunen, slik at vi har minst 25 læreplasser å tilby i Kommunal sektor.