Kompromiss i denne saka betyr at gyte- og fangstområder, naturverdier og miljø åpnes for petroleumsvirksomhet. Et ja til konsekvensutredning går på tvers av all kunnskap og alle advarsler og råd fra ei samla fiskerinæring, fra havforskning og fiskeriforskning, fra miljøekspertise og miljøbevegelsen og fra et solid flertall i befolkningen.

Denne saka har vært en politisk kasteball i altfor mange år - nå må Lofoten, Vesterålen og Senja få fred og varig vern mot petroleumsaktivitet!