Regjeringen har i dag varslet at den vil starte arbeidet med en ny reform i eldreomsorgen.

KS’ styreleder understreker at hun er glad for det tverrpolitiske nasjonale engasjementet for en god eldreomsorg, og hun slutter opp om ønsket om å få etablert beste praksis på ulike områder raskere i alle kommuner.

- KS og kommunene vil selvsagt bidra aktivt med innspill underveis i de prosessene som regjeringen nå varsler. Men vi tviler sterkt på at enda en stortingsmelding er det mest målrettede nye tiltaket regjeringen kan komme med for å løfte eldreomsorgen videre rundt om i kommunene, sier Helgesen.

I løpet av de siste årene har Stortinget diskutert flere stortingsmeldinger om kvalitet og pasientsikkerhet, innovasjon i omsorg, primærhelsetjenestene, folkehelse og digitalisering i helsesektoren. KS mener derfor at det foreligger et godt kunnskapsgrunnlag både om de største utfordringene i eldreomsorgen, og hva brukere og pårørende, tilsynsmyndigheter og direktorat, forskningsmiljøer, fagorganisasjoner og ledere på ulike nivåer i omsorgstjenestene mener er viktigste forutsetninger for å styrke kvaliteten på eldreomsorgen rundt om i kommunene.

 Fremfor å bruke mye tid på å drøfte enda en ny reform, vil vi anbefale både regjering og storting å prioritere og støtte tiltak som kommunene etterspør for å kunne levere best mulig eldreomsorg, sier Helgesen, og peker på behov for satsing på både digitalisering, kompetanseheving, velferdsteknologi, forskning og bygging og fornyelse av tilrettelagte boliger.

- Det er allerede mange gode satsinger i gang for å styrke kvaliteten i eldreomsorgen over hele landet, både i kommunal og statlig regi. Vårt beste råd til regjeringen er å satse enda bredere og sterkere på dette, sier Gunn Marit Helgesen.