Landsmøtet i Arbeiderpartiet nærmer seg. En av de aller viktigste sakene blir om havområdene utenfor Lofoten skal konsekvensutredes eller ikke.

Vi i AUF kan ikke støtte oljeforslaget som går ut på å konsekvensutrede områdene i det sørlige Lofoten. Vi mener det er riktig å vente til vi med sikkerhet kan si at dette ikke kommer til å bety tap av fiskeriressurser og naturen som vi alle er så glad i.

En ting må være klart: Havområdene utenfor Lofoten er det viktigste havområdet for norsk fiskeri. Det anslås at 70% av den fisken som fiskes opp i Norskehavet og Barentshavet har sitt hovedområde i Lofoten, Vesterålen og Senja. Rett utenfor Lofoten i feltet kalt Nordland 6 ,der Arbeiderpartiets sentralstyre nå ønsker å konsekvensutrede, ligger noen av de største gyteområdene for torsk, hyse og sei i tillegg til verdens største kaldtvannskorallrev.

Fisken er en av de største ressursene vi har i Nord-Norge, sammen med turister som kommer for å oppleve naturområdene.I dag arbeider 6500 personer med fiskeri og reiseliv i Lofoten, Vesterålen og Senja. Nærings- og fiskeridepartementets rapport «Framtid i Nord» fra 2014 viser et potensiale for 10 000 nye arbeidsplasser innenfor reiseliv, havbruk, marine næringer og biomarin industri basert på fisk og fornybare ressurser i havet.

AUF sitt forslag til Arbeiderpartiets program går ut på at vi ikke skal konsekvensutrede neste stortingsperiode og at vi skal vente med en beslutning til at etter ny forvaltningsplan kommer i 2020. Dette er å være på lag med fremtiden ved at vi skal være totalt sikre på de konsekvensene utvinning kan føre til og det er med på å sikre god ressursbruk da planen skal komme uansett. Det er å ta spørsmålet på alvor og vi håper at AUF får et flertall bak seg for dette når spørsmålet kommer opp på landsmøte til Arbeiderpartiet.

Emelie Johansen, Fylkesleder AUF i Nordland