Nettavisa LoVe24.no hadde 9. september en artikkel om den nytilsatte presten i Hadsel  Pål Wirkola Svendsen. I denne artikkelen påstås det at Svendsen er en mørkemann, og for å begrunne dette brukes informasjon sakset fra en artikkel i Rakkestad Avis i vår.

Der henvises det til et opprop som 233 prester før Kirkemøtet 2016 skrev om den kirkelige situasjon, der de tar opp det alvoret de mener ligger i at kirken nå åpner for vielse av par av samme kjønn.

Les også: Østfolding blir ny sogneprest i Hadsel

Jeg vil først beklage at LoVe24.no betegner en prest de ikke selv har møtt eller spurt om synspunktene til , for mørkemann. Når i tillegg de opplysninger de bringer ikke er rett, blir dette mer alvorlig.

Pål Wirkola Svendsen forteller at han ikke har stått og ikke står på det oppropet mot vielse av likekjønnede par som avisen refererer til. Han har derfor aldri sagt at han vil slutte som prest når vi får en liturgi som åpner for at et par av samme kjønn skal  kunne vies i kirken.

Han er av de prester som selv  ikke ønsker å vie likekjønnede, og etter Kirkemøtets vedtak i januar 2016 er det samstemmighet om at denne rettigheten skal prester og evt andre ansatte i kirken ha. I oppslag i Vesteråslaviser har det tidligere gått frem at flere av prestene i prostiet deler dette synet.

LoVe24.no har altså trukket konklusjoner angående Pål Wirkola Svendsen som det ikke er dekning for, og menighetene i Hadsel behøver ikke være redd for at de får en prest som vil slutte i tjenesten når vi får en liturgi for vielse av likekjønnede.

På Kirkemøtet 2017 skal liturgi for vigsel av likekjønnede vedtas. Med den sammensetning Kirkemøte har vet vi at det blir et stort flertall for å vedta denne liturgien. Det betyr at vi kort tid etter dette kirkemøte kan ønske velkommen par av samme kjønn som ønsker å gifte seg i Den Norske kirke.

Biskopen i Sør Hålogaland og de fleste av de åtte prostene og svært mange prester står klar for å gjøre dette, og vi er glade for at likekjønnede par nå får samme mulighet som andre til å inngå sitt ekteskap i den kirke de tilhører. Personlig har jeg kjempet for at dette skulle skje i mesteparten av mitt 30-årige presteliv i Sør-Hålogaland.

Men det er ulike syn på dette i Den norske kirke, og Kirkemøtet har derfor også sagt at det skal være mulig for den enkelte prest å ta et selvstendig valg om han eller hun ønsker å vie par av samme kjønn. I Vesterålen prosti vil det altså være slik at prosten har ansvar for både å ivareta disse presters rettighet OG å gjøre det mulig for ethvert par, om de er av samme kjønn eller ikke, å kunne bli viet i den kirke de ønsker.

Både Bispemøtet og Kirkemøtet har sagt at dette er en sak som ikke er av en slik art som splitter kirken, og at vi skal leve sammen i kirken med to syn.

Jeg tror dette er en god rettesnor for alt fellesskap mellom mennesker. I hele samfunnet må vi mer og mer lære at vi har ulike syn på viktige anliggender, det være seg kulturelt, etnisk eller religiøst/ livssynsmessig. Det er en øvelse på et godt demokratisk og tolerant samfunn.