«Mangler samiskspråklig kompetanse innenfor alle sektorområder. Det er krise»