Ungdomstilbudet eksploderer – og Sp vil ha enda mer

«Her skal det ikke brukes ei eneste krone uten at ungdommen er hørt.» Det var løftet fra Ap, Rødt, Senterpartiet og SV da vi fikk igjennom én million kroner på 2020-budsjettet til ny satsing på ungdom i Sortland. Og løftet har stått seg til denne dag.

Hyppige rapporter til oss politikere forteller at millionen er brukt  både med forsiktighet og innsikt. Noen få eksempler fra det første året: Leksehjelp, ungdomskino, oppussing av Klubben, busstilbud til Ånstadblåheia i vinterferien, ungdomsklubb i Sigerfjord.

Etter hvert er mesteparten av pengene brukt til å finansiere nye stillinger som har utvidet ungdomstilbudet på ettermiddagstid og i helgene. Dette er skjedd med ungdomsrådets involvering og velsignelse.

Ungdomsfabrikken har fått lengre åpningstid, på ettermiddag og tidlig kveld tirsdag–fredag, med større voksentetthet.

Ungdomsklubben ble åpnet igjen fra mars 2021, med åpningstid hver fredag. Fra mai 2022 også lørdag.

Og oppslutninga om tilbudene øker nærmest eksplosivt, melder de ansatte. I 2020 hadde daværende tilbud et besøkstall på 1600. I 2022 ble det notert 5500 bruk/besøk i Ungdomsklubb og Ungdomsfabrikken, og kurven er stadig stigende.

Dette vil si at hver fredag er det gjennomgående 60–90 ungdommer innom på Ungdomsklubben og 20–30 på lørdager. Tilsvarende er det 20–30 innom Ungdomsfabrikken på Kulturfabrikken etter skoletid omtrent hver eneste dag. Kommunens ansatte ser viktigheta av å ha voksne fagpersoner ute i ungdomsmiljøet med stabilitet over tid – noe kommunen har vært så heldige å få ha ei tid nå.

Sortland Senterparti går til valg på enda større tilbud til ungdom. Vi vil forsvare ungdomsmillionen, og vi vil støtte opp om ungdomsrådet. Og vi vil gå inn for å etablere et ungdomstilbud innen motorsport.

Med ungdomsmillionen åpnet vi for å tenke utafor den kommunale boksen. Dette skjedde til sterke protester fra Høyre, og mot deres stemmer. I valgkampen ser vi Høyre snakke ned den kommunale innsatsen for ungdommen. Det er sørgelig.

Vi er alle medeiere i utfordringene Sortland-ungdommen opplever. Men de unge har den største aksjeposten i dette eierskapet. De eier utfordringene, og skal også eie løsningene. Det sa vi i 2019. Og det sier vi i dag. Vi bruker av ungdomsmillionen til ungdomsformål i regi av Kulturfabrikken. Men vi hører hva ungdommen syns først.