Det har funnet sted en voldsom og nesten paradoksal høyredreining.

Takk til dere som har valgt Rødt

Nok en valgkamp og et kommunevalg er over i Sortland.

Vi i Rødt som har vært engasjert i valgkampen lokalt og som har kunnet følge med på utviklingen i lokale og nasjonale meningsmålinger, fokus i valgkampdebatter og valg av saker og vinklinger i media, har nok ant hvordan det politiske landskapet både lokalt og nasjonalt har vært i betydelig endring.

Det har funnet sted en voldsom og nesten paradoksal høyredreining som har overrasket mange, særlig når man tar i betraktning hvilke utfordringer lokale og globale samfunn står overfor.

Våre to fremste fikk i tillegg nest flest personstemmer fra andre lister.

Desto større grunn da til å være fornøyd med den oppslutning og posisjon Rødt har fått av dere velgere i Sortland! I tredje lokalvalg på rad godt over 400 stemmer og rundt 9%, tredje største parti og to representanter i kommunestyret. Våre to fremste, Marte Mari Moen Hovlund og Christoffer Ellingsen, fikk i tillegg nest flest personstemmer fra andre lister. Det er virkelig grunn til å takke dere alle for tilliten!

Rødt framstår nå som et over tid stødig og solid politisk alternativ lokalt, i et politisk landskap som ellers virker nærmest totalt omkalfatret.

Det er vel ikke akkurat Rødt som har dominert i media før valget.

Hva kan denne standhaftigheten i Rødts posisjon og blant våre trofaste velgere skyldes? Selv om vi har hørt kommentarer på bygda om et tydelig og konkret valgprogram, så er det vel ikke akkurat Rødt som har dominert i media før valget.

Vi har vært tilstede og deltatt i de fleste diskusjoner, men vi har ikke akkurat briljert i de nyere sosiale medier og i reklamekampanjer. Vel så viktig for oppslutningen kan nok den politiske historien vår i kommunen etterhvert ha blitt. Rødt oppfattes som til å stole på.

Men først og fremst tror vi altså at det er dere velgere som skal takkes for at dere blant mye annet;

  • Ser behovet for ei aktiv vaktbikkje i Sortland, og forhåpentligvis fortsetter å ta kontakt med Rødt i små og store saker som angår folk.

  • Stiller spørsmål ved dogmet om behovet for stadig vekst.

  • Er bekymret for ødeleggelse av natur og følgene av klimaendringer, og ønsker derfor flere lokale grep i forhold til dette.

  • Ønsker at fellesskapet skal ta tak i og gjøre noe med de menneskeskapte forskjellene og den økende fattigdommen.

  • Ønsker at fellesskapet skal ta tak i og i større grad styre boligutviklingen til fordel for folk flest.

  • Ikke ønsker at kapitalinteresser skal ha hånd om vitale nasjonale ressurser eller utviklingen i helse- og sykehusvesen, barnehager, skoler og eldreomsorg.

  • Er bekymret for det forvitrende demokratiet som er et resultat av stadig sterkere sentralisering, av økende overnasjonal styring gjennom EU/EØS-dirigering og av kapitalinteresser som har altfor frie tøyler.

  • Vil motarbeide rasisme, forsvare samiske rettigheter og jobbe for god integrering.

Takk til alle sammen og gratulerer med et godt valgresultat! I løpet av høsten håper vi å kunne invitere dere til en hyggelig sosial sammenkomst. Et uhøytidelig treff for å feire oss sjøl, kanskje få høre litt mer om hva som har fått folk til å stemme Rødt og for å se litt framover i lag.