Du bestemmer, men kun hvis du stemmer

Allerede i dag kan du stemme ved kommune- og fylkestingsvalget, og det er gode grunner til at akkurat du burde gjøre det.

Valgdeltakelsen varierer fra kommune til kommune, men ved fylkestingsvalget i 2019 stemte kun 56.1 %. Det er bare litt over halvparten av de som har rett til stemme, noe som betyr at halvparten av oss ikke er med å bestemme hvem som skal styre i kommunen og fylket. Dette er et demokratisk problem, og resultatet er at det er vanskelig å vite om det egentlig er et flertall av befolkningen som står bak de som til slutt får makta.

Den kjente valgforskeren, Frank Aarebrot, sa at "Hjemmesitting er en halv stemme til dem du liker minst". Det er det verdt å ta notis av. Hvis du er misfornøyd med de som styrer, så si det gjennom stemmeseddelen, hvis du er fornøyd, så si dét.

Det flotte er at man ikke trenger vente til valgdagene 10. og 11. september. Over hele fylket kan du allerede 10. august møte opp i stemmelokalet med legitimasjon, gjøre endringer på stemmesedlene og stemme ved både kommune- og fylkestingsvalget. I de fleste kommuner er stemmelokalet på rådhuset, eller på servicetorget.

Det er også verdt å merke seg at de som er yngst, de som har lavest inntekt, dårligst helse og lavest utdannelse systematisk stemmer i liten grad. Det betyr at de gruppene som er aller mest avhengig av det offentlige, ikke er med og bestemmer hva det offentlige skal gjøre. Har du et ønske om en annen verden må du heve stemmen og si tydelig i fra. Det kan du gjøre allerede i dag - i stemmelokalet.