«Det er i krisetider det må satses på psykisk helse»