Jeg er fornøyd med at ekspertgruppen konkluderer med at PCI-tilbudet i Bodø bør videreføres. Dette vil bidra til å opprettholde pasientsikkerhet og likeverdige helsetilbud for befolkningen  i Nordland, sier fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik.

Helse Nord fikk fredag overlevert en evalueringsrapport fra ekspertgruppen som har vurdert etableringen av PCI-tilbudet i Nordlandssykehuset. Deres anbefaling er å videreføre PCI i Bodø, med faglig overordnet ansvar ved UNN i Tromsø som en forutsetning. Det anbefales ikke døgnkontinuerlig drift.

PCI- tilbudet i Bodø ble opprettet for fire år siden, og har siden da bidratt til å reddet livet til over fire tusen pasienter fra Salten og Helgeland. Det er veldig positivt at tilbudet får tommelen opp i evalueringen, selv om jeg gjerne skulle sett at PCI i Bodø ble et døgnkontinuerlig tilbud. Den endelige avgjørelsen om PCI tar Helse Nord først i mai. Evalueringsrapporten er ment å legge et grunnlag for Helse Nord, som tar den endelige beslutningen i mai. Jeg ser det som svært usannsynlig at Helse Nords styre konkluderer anderledes da, sier fylkesrådslederen.