For å snu befolkningsutviklingen bør vi i som nasjon belønne kvinner som velger å få flere barn, mener fylkestingsrepresentant Maria Strand Munkhaug fra Høyre.

Nordland Høyre fremmer en uttalelse om denne saken under fylkestinget.

Befolkningsveksten til Norge er truende lav. På sikt vil dette føre til store problemer knyttet til den økonomiske utviklingen i landet. Færre barn betyr færre arbeidstakere som kan bære inntektene til velferdsstaten. Mangelen på arbeidskraft vil føre til færre arbeidstakere per pensjonist og kutt i velferdsgoder vi tidligere har tatt for gitt, sier Munkhaug.

følge SSB fødes kun 1,40 barn per kvinne i Norge. Stadig flere kvinner venter lenger med å få sitt første barn. Det er et problem for utviklingen av samfunnet i sin helhet og fremtidens velferdsstat. Politikken vi har ført på dette feltet fører ikke til endring og vi er nødt til å tenke nytt om hvordan vi angriper problemet med at det fødes for få barn i landet.

For å snu befolkningsutviklingen bør vi i større grad belønne kvinner som velger å få flere barn. Ungarn er et land som har klart å snu befolkningsutviklingen i motsetning til resten av vestlige land. Fødselstallene hoppet fra 1,23 i 2011 til 1,53 i 2016. Noen av tiltakene var å bruke skatt som et virkemiddel for å snu trenden. Kvinner med fire eller flere barn slipper å betale inntektsskatt. En skattereduksjon fører til at familier får mer igjen for pengene sine til å prioritere utgifter knyttet til å få barn, sier Munkhaug.

Norge bør ta inspirasjon fra progressive tiltak dersom vil skal klare å snu en trend som vil være utfordrende for fremtidens velferd i Norge.

Derfor ønsker vi å få Nordland fylkesting med seg på en uttalelse, der vi ber regjeringen om å sette i gang en utredning for hvordan Norge kan endre sin politikk for å snu utviklingen. Vi ber også regjeringen vurdere hvordan vi kan bruke skattefradrag som et virkemiddel for flere barnefødsler.