I Sortland Kommune er det vedtatt en heltidsstrategi med formål om skape gode tjenester og tjenesteutvikling. Det er også et mål med en slik heltidsstrategi å gi ansatte fullverdige ansettelsesforhold, ei lønn å leve av og en arbeidshverdag å leve med.

For mottakere av kommunale tjenester som er barn i barnehage, elever i skolen, mennesker som mottar hjelp fra helse og omsorg og flere andre betyr ansatte i heltidsstillinger at det blir en større forutsigbarhet, stabilitet, kontinuitet og kvalitet i tjenestene.

Dette er viktig for alle som mottar tjenester fra kommunen. Kanskje er dette særlig tydelig for de av våre innbyggere som har en demenslidelse som mottar en tjeneste som krever at kommunen har ansatte på vakt hver dag hele året, 24 timer i døgnet.

Denne heltidsstrategien ble vedtatt i ADMU 24.05.2023.

I kommunestyret i desember 2023 la Sortland Arbeiderparti frem et verbalforslag som gikk ut på å fortsette dette videre arbeidet med heltidsstrategi og videreføring av Tørn prosjektet. Dette verbalforslaget fikk ikke flertall og samtlige medlemmer av posisjonen var med på å stemme dette ned. Dette gjør oss i Sortland Arbeiderparti bekymret for fremtiden. Rekruttering av fagpersonell og det å beholde ansatte er en utfordring for hele kommune-Norge, også i Sortland.

Skal vi mestre fremtidens behov for kommunale tjenester er vi avhengige av folk, og at de folkene blir ansatt i heltidsstillinger.

1. Vil ordfører følge opp heltidsstrategien vedtatt i ADMU 24.05.2023?

2. Hvordan vil ordfører sikre kvalitet og kontinuitet i de kommunale tjenestene dersom dette ikke følges opp?

Lill-Kristin Johannessen

Sortland Arbeiderparti