Sortland FrP har på Fylkesårsmøtet for Nordland fremmet en resolusjon der vi mener de frivillige redningsorganisasjonene må få dekt nødvendig utstyr og klær som trengs for å stille som frivillig.

De frivillige redningsorganisasjonene Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp og Røde Kors er en stor del av beredskapen vår. De bør også ha krav om rett på permisjon med lønn når de blir kalt ut på oppdrag. Denne resolusjonen ble enstemmig vedtatt og er nå sendt videre til Stortinget.

«Utstyr til de frivillige innen redning bør dekkes av staten»

De som stiller opp frivillig og gratis for å berge oss når vi trenger det må betale utstyret og klærne de trenger av egen lomme, de har heller ikke en lovfestet rett på fri med lønn når de blir kalt ut.

Utstyret de trenger er kostbart og det medfører at folk som kunne tenkt seg og vært med i organisasjoner som Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp og Røde Kors ikke kan være med da det koster for mye å kjøpe inn nødvendige klær og utstyr.

De har heller ingen rett til permisjon fra jobb og heller ikke krav på permisjon med lønn når de blir kalt ut. Drivstoff til kjøring til og fra må de og dekke selv.

Norge er et land med storslått natur som brukes av mange, både lokalbefolkning og turister. Mange kommer reisende langveis fra for å få flotte naturopplevelser her.

Dessverre skjer det ulykker fra tid til annen, det går skred, folk faller og skader seg, går seg bort, blir sittende fast på en fjellhylle, noen blir sporløst borte og noen legger av gårde på turer uten å være kledd nok og med manglende utstyr for krevende terreng og vær.

De stiller og ofte opp når dyr er kommet bort eller står fast i terrenget.

Den norske stat sender milliardbeløp ut av landet til bistand og klimatiltak som sjelden har et økonomisk regnskap, nå er det på tide at de frivillige som samfunnet er helt avhengige av, får økonomisk støtte.

Vi styrker beredskapen ved de frivillige som alltid er klar når alarmen går. De bruker mye av sin fritid på å trene, de har utstyret klart, matpakker ligger ferdig smurt i fryseren, sekken er ferdig pakket med ekstra klær.

Det er frivillig å være med i disse organisasjonene, men de er og en del av beredskapen vår. Da burde det offentlige være en økonomisk bidragsyter til nødvendig utstyr og en lovfestet rettighet til permisjon med lønn når det er behov for at disse organisasjonene kalles ut for å bistå nødetatene.

For å kunne bære klær/ uniform med logoene til disse organisasjonene må de være godkjente frivillige, slik at det holder ikke bare å melde seg inn, de må bestå kravene de ulike organisasjonene har for å være et aktivt medlem.

FrP bør se på ulike løsninger for å bidra økonomisk til nødvendig utstyr til de som vier mye av sin fritid på å være en del av beredskapen vår.