I påsken spiser nordmenn dobbelt så mange egg som ellers i året – godt over 20 millioner egg blir konsumert i løpet av disse fem dagene. Men hadde vi kjøpt like mange egg hvis vi fikk vite hvordan de 4,3 millioner hønene i norsk produksjon har det?

I naturen lever hønene sammen i mindre flokker. De er sosiale og steller hverandre mens de sandbader, og sover gjerne sammen på tregreiner om natten. Høna legger (som andre fugler) ett kull med egg i året, og er alene med kyllingene de første dagene før hun introduserer dem for resten av flokken.

Kontrasten til livet i norsk eggproduksjon er enorm. Ca 40% lever hele livet i et nettingbur, hvor de har et areal tilsvarende et a4-ark. Helt primære behov, som det å kunne strekke på vingene, er tatt fra dem. Ca 56% lever i store haller med 9,5 dyr per m – typisk er 7500 dyr sammen. Heller ikke her er bevegelsesbehov og muligheten til å utøve naturlige adferd tilfredsstilt.

Fuglene får aldri oppleve sollys eller frisk luft – allikevel kalles dette ”frittgående”. Ca 3% lever i økologisk produksjon. Her har de krav på uteareal på 2 m per dyr – men dette gjelder kun 1/3 av tiden, og hvis værforhold tillater det. 2/3 av tiden kan altså situasjonen for disse hønene også ligne det mer industrialiserte dyreholdet.

Felles for alle driftsformene er også det høye antallet egg hønene er avlet frem for å legge – rundt 300 i året sammenliknet med 10-12 i naturen. Dette fører til at et høyt antall høner får egglederbetennelser.

Andre lidelser, som beinskader, leversykdom og stereotyp adferd, som følge av mangel på bevegelse og naturlig adferdsutøvelse, er også vanlig i alle driftsformene. En høne som blir tatt ut av eggproduksjon lever sjeldent i mer enn tre år, selv om de kan bli ti år.

Felles er også hannkyllingenes skjebne. Over tre millioner hannkyllinger blir gasset i hjel eller kvernet levende kun én dag gamle, fordi de ikke er ”til nytte” i produksjonen. Også hønenes skjebne er lik – når de ikke lenger legger nok egg til å være lønnsomme blir de ”destruert”. De er da som regel rundt et og et halvt år gamle.

Det er en fantasi å tro at en kan opprettholde et så høyt forbruk av egg eller andre animalske produkter uten at dette innebærer store lidelser for andre levende og følende individer. NOAH anbefaler derfor et kjapt søk på internett for inspirasjon og oppskrifter til en eggfri påskefeiring. God, dyrevennlig, påske!