Historien viser det samme som en nylig rapport bestilt av NHO - ; snupolitikk gir økt verdiskapning fordelt på hele landet. Ingen overraskelse for oss her i salen, men fortell det gjerne høyt.

Jeg tror nemlig ikke NHO selv har tenkt å gjøre det. Sjelden har vel en NHO-rapport vært så lite markedsført. Den er tilnærmet umulig å få tak i!

En politikk som gir muligheter i hele landet krever noen ganger aktive grep, andre ganger handler det om å bevare og legge til rette for ytterligere muligheter. Levende lokalsamfunn kommer ikke av seg selv. Det krever en vilje til å faktisk gi lokalsamfunnene mulighet.

Jeg er opptatt av å ha en levende kyst med stor verdiskapning. Lys i husene, engasjerte lokalsamfunn, og aktivitet. Kysten gir tilbake til samfunnet mange ganger det som den krever for å fortsette å bidra til velferdsstaten.

Fortsatt levende samfunn i kyst-Norge krever en aktiv politikk som sikrer fordeling og utjevning. En fremtidsrettet kyst som har en utvikling langs hele kysten. Det er vårt mål!

Målet når vi ikke ved å børsnoterte og sentralisere felleseiendommen som svømmer ute i havet!

Dersom industrien og kapitalkreftene i både inn- og utland overtar styringen av resursene i havet har vi tapt kampen om å utvikle et levende, fremtidsrettet kyst-Norge. Sp må derfor verne om deltakerloven, råfiskloven og kreve leveringsplikt gjeninnført!

For hva tilsier at vi skal lykkes i Norge med grep som i mange tilfeller har virket mot sin intensjon i andre deler av verden? Hva er det som får regjeringen til å mene at sentralisering og privatiseringsmessige grep fungerer i Norge, men ikke i Sverige, Danmark, Island? Land vi kan sammenligne oss med.

Hva er det regjeringen skjønner som ingen andre skjønner? Etter mitt syn har de ikke skjønt noen verdens ting.

Det er greit at de tror, men å tro at de har fått fullmakt til å sentralisere og privatisere felleskapet, det overgår det meste jeg har sett. Det var ikke det velgerne sa ja til!

Dette landsmøtet må sende en klar beskjed til velgere og regjering: Sp skal sikre nasjonale fellesverdier. Sp skal bidra det vi kan for aktivitet der folk bor, og fortsatt ønsker å bo. Regjeringen har ikke fullmakt på vegne av det norske folk å sentralisere landet! Senterpartiet er garantist for fremtid i hele landet!

Vi er klar, og vi skal ta opp kampen på vegne av folket der de bor!

Wilfred Nordlund, Nordland Sp