Ordfører: I gamle dager, på 70- og 80-tallet, ble vi introdusert for et begrep i Hadsel som het "kjøttunger". Fenomenet beskrev det faktum at man på den tiden kunne reise til Finland, kjøpe billig kjøtt og ta med seg kvote per person i bilen. Uansett alder.

Dermed var det god butikk å ta med barn i bilen, både egne og mer enn gjerne andres også. Derav uttrykket «kjøttunger». Blant de uerfarne små var det en viss aura over det ærefulle oppdraget til utlandet, og dette forunderlige stedet «Kilpis» i Lappland.  Undertegnede var aldri en del av denne valfarten men husker det var forventninger hos de heldige om opplevelse, være til nytte, spare penger eller sågar gjøre et kupp med ukepengene. For de solgte mer enn kjøtt i butikken der oppe.

Beretningen fra de samme hjemvendte var ikke like gloriøs, for prisen de heldige måtte betale for det ærefulle oppdraget var stiv: En endeløs reise tur-retur Lappland med bilsjuke og kjedsomhet som selv et godt formål ikke klarte å rettferdiggjøre. Uten sikkerhetsbelte, til og med. Og gevinsten gikk i lomma til de voksne.

I dag har kjøttungene fått egne barn og skal introdusere dem for sin egen versjon av kjøtt-turen: Reisen til ungdomsskolen. Motivasjonen er fortsatt å spare penger, men forventningene mangler det positive fortegnet og prisen er den samme: endeløs reise som det gode spareformål ikke klarer å rettferdiggjøre. Og gevinsten går nok en gang i lomma til de voksne. I kommunestyret.

Skolesaken på Langøya er av stor prinsipiell betydning og følges også utenfor Hadsel.  En behandling med styringssignaler fra kommunestyret er derfor helt nødvendig.

Ordfører: Valgspråket til Hadsel arbeiderparti er «Vi jobber for deg». Foreldre på Langøya spør hva du vil gjøre for å skape en vinn-vinnsituasjon på Langøya?

Vi ber samtidig om svar på forrige brev. Du finnes oss på www.sandnesms.no eller post@sandnesms.no

Med vennlig hilsenSandnes Montessoriskolev/Styreleder Håkon Østgård