Høyres Roar Wessel Olsen skaper mye debatt, nå blant annet rundt saken om private fysioterapeuter. Jeg synes det er fint at det skapes debatt, men da må dette gjøres på grunnlag av korrekte fakta.  Wessel Olsen reiser problemstilling om private fysioterapeuter, og gjengir her andre sine standpunkt feil. Han trekker slutninger om andres standpunkt uten å sjekke fakta i forkant, ser det ut til. I fysioterapisaken og forholdet mellom de private driftstilskuddene, kommunens økonomi og kommunale fysioterapeuter påstår han at Rødt (og SV) vil reversere tilbudet som de private har bygd opp over flere år. Påstanden er direkte feilaktig og forsurer debatten.

Rødt har vært delaktig i utforminga, og sjølsagt støtta formuleringa, som ligger i den nylig vedtatte Helse, Omsorg og Folkehelseplanen:

Forholdet til privatpraktiserende fysioterapeuter bør avklares gjennom at det etableres bare hele driftstilskudd”.

Videre har Rødt tidligere også hevda at å få dette til, vil være en fordel både for kommunen og også for de privatpraktiserende. Dette har for øvrig vært strategien til kommunen heile tida, mens de private på et tidspunkt sjøl ba om å få driftstilskuddet delt opp. At gjennomføringa kanskje tar lengre tid enn forventa, er denne saka ikke aleine om. Kommuneøkonomien krever beinharde prioriteringer framover og også andre deler av den vedtatte planen, blir nok vanskelig å følge opp.

For øvrig ble planen vedtatt enstemmig så da var både H og Rødt enige om strategien. Hvis Høyre den gang ville gå lenger eller hadde andre innspill til planen, var det full anledning til det. H/Frp hadde da hadde flertall og ville fått det gjennom!

Så Roar Wessel Olsen (H): Hvor henter du dine påstander om at Rødt vil reversere tilbudet til de privatpraktiserende fysioterapeutene fra?