– Barnets og kvinnens behov skal bestemme

Ingen nyfødte barn, mødre og fedre skal tvinges hjem 6 timer etter fødsel. Barnets behov og foreldrenes trygghet skal bestemme.

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant Høyre.  Foto: Arkivfoto

Det kan høres ut som om tidlig hjemreise skal være den nye normalen. Det er ikke riktig.

Leserinnlegg

Flere har tegnet et bilde av fødselsomsorgen. Beskrivelser som at kyr som kalver har det bedre enn kvinner som føder, slik Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjorde, er bare helt feil. Det kan høres ut som om tidlig hjemreise skal være den nye normalen. Det er ikke riktig. I dag er normen inntil 3 dager på fødestuen under normale omstendigheter. Dette forlenges hvis barnets behov tilsier det, eller morens helse krever det. Slik skal det fortsatt være.

Til tross for normer og tilbud ønsker mange foreldre tidlig hjemreise. Hvis helsepersonellet vurderer at barnet trygt kan forlate fødestuen kan det være aktuelt å reise hjem etter 6-8 timer. Barnets og morens behov skal være i førersetet. Tidlig hjemreise skal alltid gjøres i samråd med foreldre. En forutsetning er at sykehuset og kommunene har avtale og på plass et tilstrekkelig jordmortilbud.

Norge har et av verdens aller beste fødetilbud, og lav spedbarnsdødelighet. Det skal vi fortsette å ha. Tidlig hjemreise speiler en utvikling der vi har et større mangfold av fødetilbud. På OUS kan man føde på ABC-klinikken tilrettelagt for kvinner som ønsker å føde uten medisinsk smertelindring. Enkelte kommuner tilbyr hjemmefødsel. Dette gjør at helsetjenesten dekker flere kvinners behov. Men mangfold skal aldri gå på bekostning av trygghet.

Verdens beste fødetilbud krever tilgang på dyktige jordmødre. Høyre tar på stort alvor når Jordmorforeningen anslår stor mangel på jordmødre i årene som kommer. For det skal alltid være trygt å føde i Norge.