Svar til Margunn Ebbesen og Lene Westgaard-Halle fra Høyre:

– Overstyringen fra Brussel er ingen myte!

Rødt Nordland-leder Gunnvald Lindset svarer på Høyres påstand om at Acer-frykten er basert på myter.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Nordland.  Foto: Privat

Leserinnlegg

Margunn Ebbesen og Lene Westgaard-Halle fra Høyre framstiller tilslutning til EUs energiunion (ACER) bl.a. som et miljøtiltak. De skriver: «Samtidig som vi forsøker å bidra til renere luft i Europa, har Senterpartiet og Nei til EU funnet sin nye kjepphest: å ikke dele norsk, rent vannkraftsoverskudd. Spesielt ikke med EU.»

Motstanden består av en bred allianse, med fagforbundene Industri Energi og EL og IT i spissen. Rødt, SV, SP, MDG og mange lokallag og fylkeslag i Ap står sammen. Skepsisen er stor også i KrF. Mange kommunestyrer og tre fylkesting er mot. Markeringa utenfor Stortinget 27. februar viste også at dette er et distriktsopprør.

Det er mye mer miljøvennlig å produsere og videreforedle metaller i Norge for eksport, enn å eksportere råvaren elektrisk kraft. Eksportverdien er seks ganger høyere enn ved krafteksport. Denne industrien gir direkte arbeidsplasser til 11 000 og indirekte til 44 000.

De skriver også at «Overstyringen fra Brussel i Acer-saken er en myte, som dessverre mange tror på.» Stemte deres egne partifeller i Nordland for en myte da et enstemmig fylkesting stemte mot tilslutning til ACER? Hvorfor tror de to Høyre-representantene at de vet så mye bedre?

De to skriver videre: «Nei til EU hevder, uten å dokumentere det, at kraftprisene vil gå opp som følge av norsk tilknytning til Acer. Det er feil. Acer styrer ikke prisen.»

Nye kabler vil drive strømprisene opp, noe ingen benekter. Usikkerheten går på hvor høy prisstigningen blir. En prisstigning på bare to øre betyr for eksempel ca. 60 millioner i økte utgifter for ALCOA i Mosjøen. Økte priser kan derfor på litt sikt slå ut metallindustrien.

EUs energibyrå ACER og den norske avleggeren RME, som norske myndigheter ikke har innflytelse på, skal overvåke at Norge følger EUs nettutviklingsplan. Overføringskabler fra Norge er blant de prosjektene EU prioriterer. EUs ekspertkomite mener at nye kabler skal bygges dersom prisforskjellen er over 2 øre/kWh mellom land. Da skal nasjonale prioriteringer ikke kunne stå i veien for økt overføringskapasitet.

Flere kabler vil også føre til økt effektkjøring i norske kraftverk. Det betyr at de går av og på i raske skift, styrt av vekslende kraftpriser i utlandet. Det har så store negative konsekvenser for liv og artsmangfold i vassdragsnaturen at seks naturvernorganisasjoner krever at konsekvensene må utredes.

De to Høyre-representantene burde være langt mer ydmyke i denne saken som har så stor betydning for lokalsamfunn over hele landet, og som handler om råderetten over arvesølvet som gjorde Norge til en industrinasjon. Derfor må den behandles etter Grunnlovens paragraf 115 om suverenitetsavståelse som krever tre fjerdedels flertall i Stortinget!