– Vil regjeringen og FD stoppe denne komedien, før det fører til væpnet konflikt?

– Har regjeringen noen som helst kontakt med virkeligheten, og er det noen som har tiltro til denne regjeringen, spør Jan-Arne Tverbak.

  Foto: Alf Ragnar Olsen.

Leserinnlegg

Ref. Rasering av Forsvaret, ambulansetjenesten, politi, sammen-slåing av kommuner/fylker under tvang, nedleggelse av redningstjeneste, som helikoptre på land og til vanns, osv.

Så har de også klart å radere ut kompetansen på overvåkningsflyene/ubåtsøk, som var verdens beste, men nå ligger i ruiner, og flyene står på bakken, og dermed mister redningstjenesten enda en faktor i redningsarbeidet langt til havs.

De påstår at Norge i dag ikke har militær struktur for å ta imot de nye overvåkningsflyene P-8, og derfor må det hele bygges opp på Evenes, til ukjent milliardbeløp, 10-15 mrd.?

Så like etterpå, ser vi at Andøya tar imot 5 amerikanske P-8 fly med ca. 100 personer bestående av mannskaper og teknikere, som skal driftes der på ubestemt tid, uten problemer, og de har faktisk ikke luftvern med seg heller, enda russerne arrangerer den største militære øvelsen i Nordflåten på mange ti-år i disse dager.

Og dette vil ikke Evenes kunne gjøre i framtiden, uansett hvor mange milliarder som blir brukt, mens Andøya har dette, nesten uten kostnad.

Nå var AVINOR for snart et år siden ute med bekymringsmeldinger angående plassmangel og fortrenging av sivil luftfart på Evenes ved militær utbygging.

Og i mai i år, sendte AVINOR brev til Forsvarsdepartementet, angående uavklarte forhold om økonomi, bruken av kjemikalier til avisning av rullebanen, avklaringer på hvordan sivil flytrafikk kan bli berørt når skarp ammunisjon skal lastes om bord i militære fly, at de må ha flere på jobb, og at utgifter til brøyting og utstyr vil øke når Forsvaret etablerer seg, nytt system for oppsamling av overvann. Det etterlyses også en plan for hvordan sivilt ansatte og passasjerer skal skjermes for støy fra jagerfly.

Forsvarsdepartementet har ikke svart på Avinors brev fra mai, og Stortinget tar ferie til i oktober, og da vil vel de fleste kontrakter være underskrevet.

I 2012 laget SINTEF støykart for Evenes for framtidig QRA, og framla i 2016 samme støykart, der man fastslo at støybildet ikke ville endre seg selv med flytting av hovedbane 75 meter mot vest. Nå har de lagt ut et likt støykartet datert 16.06.2017, men dette er et FORELØPIG støykart?

STØYKART EVENES Foreløpig støykart Evenes.  Foto: Kilde: Forsvarsbygg.

 

Er dette blitt FORELØPIG, på grunn av at man ikke har tatt med støyen som P-8 flyene vil påføre, med sine daglige treningsrunder 4-6 timer året rundt, med lavtflyging i lokalområdet?

Så har ikke AVINOR ryddet opp i forurensingene fra tidligere som de er pålagt, da Evenes er landets mest forurensete flyplass, og mye av det område som er forurenset er jo det området der MPA skal ha sine fasiliteter, når skal dette ryddes opp i, og hvem skal betale for det?

Eller skal det bare fylles opp, planeres og asfalteres, og glemmes?

Nå er det ikke bare regjeringen med forsvarsminister og utenriksminister lyver om det meste angående forsvaret, men Ap med Støre og Huitfeldt driver fortsatt med sine løgner angående luftvern, som de mener MÅ være tilstede for å drifte overvåkningsflyene. Selv om forsvarsministeren nå har gått bort fra den teorien, da overvåkningsflyene aldri vil befinne seg verken på Andøya eller Evenes i en krigssituasjon.

Dagens situasjon med 5 stk. P-8 fra USA uten luftvern bekrefter jo også at man ikke trenger luftvern for overvåkningsflyene, og ingen av NATOs baser for overvåkningsfly har heller luftvern, pluss at Orionflyene på Andøya har vært uten luftvern de seneste 20 årene.

I opplysningene som ble gitt om oppbyggingen av Evenes, da dette ble vedtatt i november 2016, ble det opplyst av Søreide, at man måtte ha 16.000 kvm asfalt-flater for de nye overvåkningsflyene til en pris på 70 millioner, noe som blir kr. 4375 pr. Kvm. Med usikkerhet på pris på 50 prosent.

Til info så beregner veivesenet ca. kr. 11.000 pr. Kvm for vanlig vei for biler, ikke fly på 80-100 tonn eller mer.

Men så viser det seg ut fra nåværende planer fra Forsvars-bygg at de asfalterte flatene blir tilsammen 60-80.000 kvm, men man opererer fortsatt med samme pris på dette, og forsvarsministeren hevder at det er den totale sannhet.

Så la Eriksen Søreide som forsvarsminister ned det meste av forsvaret i Norge, med sin langtidsplan for forsvaret (LTP), og har planlagt å innføre amerikanske styrker og fly som erstatning flere plasser i landet, noe som setter forholdet mellom Norge og Russland tilbake til den kalde krigen.

Og når Russland reagerer på dette, har hun den frekkhet å uttale.

«Det er ingen reell saklig grunn til at Russland skal reagere på dette, men vi forventer at det kan komme reaksjoner fra Russland fordi det har vi alltid fått».

Skal disse arrogante politikerne føre oss inn i en væpnet konflikt, før de forstår alvoret, og er det ikke på tide at det Norske folket reiser seg, og sier fra at nok er nok!