- Det er ingen skam å snu! Vesterålen trenger sykepleiere – oppretthold den desentraliserte sykepleierutdanninga

Leserinnlegg

Styret i LO i Vesterålen har i møte 17.01.19 vedtatt denne enstemmige uttalelsen i sammenheng med at Nord Universitet skal beslutte ny studiestedstruktur og vil fjerne de fleste av sine ni studiesteder. Blant disse står sykepleierutdanninga på Stokmarknes i fare for å legges ned.

Det er mangel på sykepleiere i Vesterålen og vi ser nå at kommunene byr over hverandre for å få ansatt sykepleiere. Bladet Vesterålen skrev i fjor sommer at vi vil trenge 2.200 nye helsearbeidere de neste ti årene, og at en stor andel av disse må være sykepleiere.

LO i Vesterålen mener da at det er et paradoks at Nord Universitet vil legge ned en snart hundreårig tradisjon med å utdanne sykepleiere på Stokmarknes. Det er stor søkning til Campus Vesterålen. Sykepleierstudiet her hadde 250 søkere ved siste opptak, og 67 av dem var kvalifiserte søkere fra Lofoten og Vesterålen.

Det er attraktivt for personer som har stiftet familie og skaffet seg bolig å kunne jobbe i perioder mens de tar utdannelse som sykepleier og kan bo hjemme det meste av utdannelsen. Det blir for dyrt for en som er etablert å må flytte bort for å kunne studere (reise, bosted, ekstra mat, barnepass mm.) Den som tar utdannelse der han eller hun bor og arbeider, vil med stor sannsynlighet fortsette å jobbe som sykepleier på sitt bosted, enten i kommunen eller i sykehus.

Erfaringen viser at de som tar utdannelse blir igjen i nærområdet der de har tatt utdannelsen sin. LO i Vesterålen mener da det blir helt galt å sentralisere utdanningstilbudene til tre studiesteder (det er antydet Bodø, Mo og Levanger). Blir det sentralisert, blir det en MEGET dårlig løsning for Lofoten og Vesterålen.

Distrikts-Norge må ha et utdanningstilbud til dem som bor der og ikke bare fokusere på sterke og store enheter. Det vil på lang sikt gi gode resultat for Nord Universitet, pleie- og omsorgstjenestene i Vesteråls-kommunene og Nordlandssykehuset Vesterålen.

Nord Universitet er nok et eksempel på regjeringens feilslåtte sentraliserings politikk, med såkalte «robuste» enheter til avløsning for flere høgskoler som har fungert. Men sterke krefter også her i fylket vil ha alt til fylkeshovedstaden, noe som blant mange også vil gå på bekostning av befolkningen og våre medlemmer i Vesterålen.

I denne omgangen er det sykepleien, men hva er det neste som «MÅ» sentraliseres?

Avisa VG skriver på lederplass: « … Det indikerer at tilgangen til kvalifiserte lærere, førskolelærere, sykepleiere og sosialarbeidere regionalt svekkes med en mer sentralisert utdanningsmodell som regjeringens strukturreform har lagt opp til. Mye tyder på at reformen må reformeres.»

LO i Vesterålen mener vi må ta noen skritt tilbake for å evaluere hva som har skjedd - og spørre om regjering og Nord Universitet har funnet rett vei på kartet. Styret i LO i Vesterålen mener at det er feil å kjøre en prosess der man er villig til å ofre brede utdanningstilbud og en klar distriktsprofil på alteret til prestisjen det er å etablere et universitet. 

LOs handlingsprogram vektlegger at vi skal ha «likeverdig tilgang til høyere utdanning og at sosiale, geografiske- etniske- og kjønnsforskjeller utjevnes i rekruttering til høyere utdanning.»  Nedlegging av sykepleierutdanninga i Vesterålen vil være i motstrid til dette og vi krever politisk inngripen for å hindre sentralisering.

Det ingen skam å snu!