Ny regjering uten ambisjoner

Leserinnlegg

Vi har fått en ny og utvidet høyreregjering, men den politiske plattformen er ikke veldig ny. Tvert imot. Det kalde, grå budskapet om at de som har mye skal få mer, og at de som har lite må i større grad klare seg selv, det har vi hørt før. Vi får fortsatt økende forskjeller mellom folk. Mellom by og land. Og stadig flere private løsninger hvor det er pengeboken som avgjør friheten din.

Arbeiderpartiet vil i stedet ha sterkere fellesskap, bosetting og likeverdig tjenester i hele landet.

Regjeringen sier de skal legge til grunn en nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken. Da er det skuffende at plattformen ikke prioriterer våre fylkesveier. NHO, NAF, Lastebileiernes landsforbund, fylkeskommunene og Opplysningsrådet for veitrafikk har alle varslet at situasjonen nå er meget kritisk. Forfallet øker med 3 milliarder hvert eneste år. Det er nå 62 prosent større sjanse for å dø på en fylkesvei enn en riksveg.

Den nye regjeringen sier de vil begrense bruken av automatisk fartskontroll. Både politi og trafikksikkerhetsmyndigheter stiller seg undrende til konsekvensene av en slik holdning. Ifølge en rapport TØI gjennomførte på oppdrag for Vegdirektoratet i 2014, har streknings-ATK stor virkning på trafikksikkerheten i Norge. Rapporten gikk så langt som å konkludere med at gjennomsnittsmåling av fart halverte tallet på drepte og hardt skadde.

Debatten har rast de siste dagene om utenlandske transportører. Man ser at frykten blant de som har veien som yrke øker. Det har skjedd flere stygge ulykker, og mindre ulykker skaper likevel store hindringer og køer i trafikken. Vi kan ikke se at den nye regjeringsplattformen på noen måte bidrar til de viktigste, nemlig å redusere arbeidslivskriminalitet og sosial dumping på vegen, samt å få en større andel gods over på sjø og bane.