«100 millioner på feil sted»

Leserinnlegg

Det er snakk om å bygge for langt over hundre millioner totalt på Ekren. Vanligvis ville en slik satsning på helsesektoren få både ansatte, pasienter og pårørende til å juble. I stedet hører vi nå snakk om medlemmer i våre organisasjoner som heller vil slutte enn å jobbe med en slik organisering. Vi leser i avisen om at de eldre vil føle seg isolert og «gjemt bort». Vi snakker med brukere av hjemmesykepleietjenestene som føler seg utrygge fordi basen skal flyttes vekk fra sentrum, der tross alt de fleste brukerne er, og også vil være i fremtiden. Alt dette er meget betenkelig.

Vi ber dere politikere om å ta ansvar. Det viktigste valgløftet dere har gitt beboerne og eldre på Melbu denne perioden er en solid satsing på eldreomsorgen på sørsiden av øya. At enkelte knytter dette så veldig spesifikt opp til tomten på Ekren må stå for deres regning. 

Dere sier at dere allerede har spurt og fått svar, og ikke trenger flere runder. Da overser dere følgende: da omsorgsplanen var på høring var både Seniorlaget, Eldrerådet, det meste av fagfolk og en rekke andre innspill tydelige på at Ekren var et dårlig valg. Hvis de som skal jobbe der ikke vil jobbe der, og de som skal bo der ikke vil bo der, hva gjenstår da?

Seniorlaget skrev at de «vil på det sterkeste anmode om at Ekren blir sett helt bort fra».

Eldrerådet er «lettere sjokkert» over valget av Ekren. Den bredt sammensatte Arbeidsgruppa som jobbet frem omsorgsplanen var enstemmig i å anbefale omsorgsboliger i sentrum. Det er ikke usannsynlig at ganske mange av den jevne innbygger på Melbu (og Strandlandet!) også ville vært negative til Ekren dersom de visste at det betyr at legekontoret blir flyttet.

Dere som politikere må velge den beste plasseringen for pasientene, helsepersonalet og innbyggerne forøvrig. Dere må ta større hensyn enn å oppfylle en gammel «hestehandel».

Dere må tenke over følgende:

  • Alle planer legger opp til at mer av eldreomsorgen i fremtiden skal skje i hjemmet. Hva er da logikken i å flytte hjemmesykepleien vekk fra sentrum, der de aller fleste fremtidige brukerne bor?

  • Legekontor, hjemmesykepleien og omsorgsboliger skal flyttes til Ekren. Det vil imidlertid gå mange år før dette skjer, med bygging i flere trinn. Helsetjenestene for Melbu vil imens være delt opp på flere steder. Dette er dyrt å drifte og gir en dårligere arbeidshverdag, med mye kjøring mellom Riarhaugen og Ekren. Dette gjelder selvsagt også for legene.

  • Ved nybygg av helsehus i Stokmarknes, var sentrumsnær plassering og tilgjengelighet til publikum viktig. Er tilgjengelighet ikke like viktig for mennesker på Melbu? Ordningen man nå får på Stokmarknes er både økonomisk besparende og legge til

rette for et større faglig miljø og bedre rekruttering. 


  • Omsorg for demente krever større tetthet av personell. Ekstratilbud på Ekren som butikk, og kafe/aktivitetshus krever flere ansatte for å drifte. I dag har Hadsel kommune anstrengt økonomi med tanke på å ivareta de eldre, både på sykehjem og i hjemmetjenesten. Gjennom å bruke Melbu sentrum på en positiv måte kan vi både spare penger, gi god livskvalitet og bygge lokalsamfunnet.

  • Det blir problematisert at det kan bli vanskelig å fylle ut i front. Men hva med å fylle ut i Osen (fjæra mellom Riarhaugen og Rema 1000). Der er et stort areal, og man er langt unna havna, som Kystverket eventuelt er bekymret for. 

  • Ekren vil koste 2-3 ganger mer enn Riarhaugen i grunnarbeider, blant annet fordi veien må legges om. Er ikke dette penger som er bedre å bruke direkte på de eldre?

  • Har politikerne tenkt på hvor mye enklere det er å få frivillige (lag og foreninger, barnehager, skoler osv) til å komme innom på Riarhaugen i stedet for til Ekren? Dette er noe de eldre (og de yngre!) setter veldig stor pris på!

  • Har politikerne tenkt på at pårørende ofte er eldre mennesker som kanskje ikke har sertifikat lengre?

Vi ber dere lytte til det de eldre sier, og det vi fagfolkene på gulvet sier. Det er vi som skal jobbe i dette systemet fremover, og som kjenner presset med knappe ressurser på skuldrene våre hver eneste dag. Gjør ikke arbeidshverdagen vår mer komplisert, vi trenger å bruke arbeidstiden vår ansikt til ansikt med brukerne, og ikke til å kjøre veiene mellom Ekren og Melbu på grunn av dårlig planlegging av dere politikere.

Vi har registrert at enkelte politikere argumenterer med at demente må ha stille og rolige omgivelser rundt seg, og at Riarhaugen av den grunn ikke er egnet for demensboliger på grunn av støy fra havna og veien. Det som er viktig å ivareta, er at boligene blir tilrettelagt slik at personer med demens så lenge som mulig kan få bevare sin selvstendighet og verdighet. Hva gjøres i byene? Plasserer de personene med demens utenbys? Reagerer disse personene annerledes på trafikk enn her i Hadsel? 

Vi ber dere politikere om å ta dere tid til å utrede Riarhaugen på en fullverdig måte, slik at dere er i stand til å gjøre det beste valget for fremtiden. Dere ønsker å tenke stort og nytt og flott med å lage en demenslandsby. Tenk stort og nytt på en annen måte: Sats på å gjøre Melbu til det første virkelig demens-vennlige lokalsamfunn i Norge.