«Hvem støtter egentlig Nord-Norgebanen?»

Leserinnlegg

I går gikk Audun Lysbakken ut på NRK og sa «Noen må si veldig tydelig at det skal bygges bane i Nord-Norge, og det sier vi nå». Ingen andre partier har vært like klare på at målet må være at det faktisk skal bygges tog i Nord-Norge. Dette er noe SV har ment i lang, lang tid, og er altså ikke valgflesk, men noe vi kommer til å kjempe for. SV har derfor også varslet at vi kommer til å starte prosessen fram mot bygging: Til høsten foreslår vi for Stortinget å sette i gang en Konseptvalgutredning (KVU).

Det første først: Hvorfor trenger vi egentlig en ny utredning? En Konseptvalgutredning er noe ganske annet enn Jernbanedirektoratets utredning som ble sluppet 1. juli. En KVU vil gi oss oppdatert informasjon om alt vi må vite for å vedta bygging av Nord-Norgebanen. Det første som må ses på er traseene. Jernbanedirektoratets utredning var pålagt av regjeringen å bruke trasévalgene fra 1992-utredningen, og har heller ikke brukt KVU-metodikk, som er gullstandarden. Dette har gjort utredningens konklusjoner svært usikre. Trasevalgene påvirker f.eks. både pris, klimagassutslipp, miljøpåvirkning og hastighet. Alt dette må altså vurderes på nytt.

De som har fulgt diskusjonen vet at for eksempel traseen inn til Tromsø er lagt på vestsiden av Balsfjord, med en fullstendig uforståelig fjordkryssing i undersjøisk tunnel som et av alternativene. Det andre alternativet inkluderer fire bruer, hvorav den siste er nesten fire kilometer lang. Begge alternativene ender opp på Tromsøya, etter å ha gått gjennom hele øya i tunnel. Fordyrende er bare fornavnt, for den undersjøiske tunnelen alene kommer på 14,6 milliarder.

Jernbanedirektoratets utredning er også svært usikker mtp hvor store klimagassutslipp selve byggingen vil medføre, bl.a. på grunn av trasévalg. Det er utslippene under byggingen som avgjør hvor lang tid det tar før banen blir såkalt «klimanøytral», og dermed hvor raskt den kan bidra til å berge klimaet. Jeg har tatt for meg en del av de andre problemene på dette området i teksten «Århundrets viktigste prosjekt».

En KVU vil ikke bare se på trasévalg og klimagassutslipp, men også ta for seg teknologivalg, hastigheter, stasjoner, sidearmer, byggerekkefølge osv. Alt dette er informasjon Stortinget må ha for å kunne prioritere bygging av Nord-Norgebanen i NTP, slik SV ønsker.


Det vi imidlertid kan si allerede nå er at Nord-Norgebanen  ikke bare er en mulighet, den er en nødvendighet. Derfor er det også helt sentralt at de andre partiene på Stortinget kommer på banen og avklarer hva de egentlig mener i saken. Er de for å bygge banen? Er de for en KVU? Er de for en annen, og mindre detaljert utredning? Er de usikre, eller kanskje rett ut sagt mot å bygge Nord-Norgebanen?

Jeg tar forbehold om at hvert parti må klargjøre egen politikk, men ut fra partiprogrammer og det jeg har sett i media mener partiene dette:

- SV er 100 prosent tydelige på vi er for både konseptvalgutredning og bygging.

- Rødt har bygging av mer jernbane i nord i programmet, men har bare uttalt seg på fylkesnivå siden utredningen kom. Hvilket nivå som uttaler seg sier gjerne noe om prioriteringen.

- APs nestleder har sagt de vil utrede jernbane. Det er uklart hvilken type utredning det er snakk om, og spesielt om partiet faktisk ønsker å bygge banen. Det står ingenting om NNB i partiprogrammet.

- SP har i programmet at de vil utrede jernbane «i og ut av Nord-Norge», men hva dette betyr er helt i det blå, og ingen fra sentralt hold har uttalt seg siden utredningen kom.

- MDG har i programmet at de vil ha en KVU om NNB. Det står ingenting om faktisk bygging, men talsperson Arild Hermstad har sagt at partiet vil bygge NNB. Partiet har ingen forpliktende vedtak om dette.

- KrF har ingenting i programmet, og kun fylkespolitikere har uttalt seg positivt etter utredningen.

- Venstre har programfestet at de vil «utrede jernbane i nord». Hvilken type utredning, eller om de faktisk ønsker å bygge banen er uklart. Kun fylkespolitikere har kommentert utredningen.

- Høyre sier ingenting om NNB i programmet, men statsministeren har vært klar på at jernbane i Nord-Norge er gammeldags. Vi må tolke dette som et klart nei til NNB.

- Frp har heller ingenting i programmet, men partiet har samferdselsministeren, og han har avvist bygging av Nord-Norgebanen.

Utfra denne uformelle analysen kan det se ut som SV kan få flertall for forslaget om en KVU, men det kan holde hardt å få vedtatt bygging. De som støtter Nord-Norgebanen gjør derfor klokt i å sende et signal allerede i høstens valg: Vil du ha jernbane i Nord-Norge bør du stemme på et parti som forplikter seg til å stemme for bygging av Nord-Norgebanen.

La meg avslutte med å si at ingenting vil glede meg mer enn at flere partier går ut før valget og er klare og utvetydige på at de ønsker å bygge jernbane i nord. SV kan ikke få flertall alene, derfor oppfordrer vi alle andre om å ta plass på Nord-Norgebanen!