«Bussterminalen – samarbeid om videre drift?»

Rødts kandidat Ove Eirik Jensen kjemper for bussterminalen på Sortland 

Leserinnlegg

Et av de områdene der Rødt er i unison enighet med det øvrige politiske Norge, - både lokalt og nasjonalt, er i målsettinga om at folk i større grad reiser kollektivt. Begrunnelsen er økonomi og klima/miljø. Hos oss i Vesterålen internt betyr det buss og drosje. Nærheten mellom bussterminal og drosjesentral er også et pre her på Sortland.

Tettstedet Sortland er i kraft av sin beliggenhet blitt et trafikalt og handelsmessig knutepunkt i denne regionen. Passasjergrunnlaget i Vesterålen er slik at rutetilbudet i stor grad må ta utgangspunkt i skolekjøringa. For enkelte ruter kan det da bli lenge mellom avgangene.

Bussterminalens berettigelse synes det således ikke å være noen uenighet om. Alle som har ytret seg i denne saka, har bidratt til folks bevissthet om nødvendigheten av de bekvemmeligheter denne terminalen kan tilby. Dette gjelder både for tettstedet Sortland og ikke minst for de reisende. At bussterminalen blir borte bidrar i hvert fall ikke til å nå det politisk formulerte målet om at flere bruker buss.

Ifølge politikerne som har gjort vedtaket om nedleggelse, er årsaka utelukkende mangel på økonomi. Men jeg kan ikke tenke meg at de offentlige kostnader ved å drive terminalen er så store at ei kostnadsfordeling mellom fylket og regionen ikke kunne være mulig. Kanskje regionrådet burde se på saka med sikte på et slikt initiativ overfor fylket. Den regionale del av disse kostnadene kunne fordeles mellom kommunene i Vesterålen, - selvsagt med størst bidrag fra Sortland?

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leserinnlegg