«Er SV fornøyd med lokaldemokratiet, Oddmund Enoksen?»

Leserinnlegg

Oddmund Enoksen som SVs 3 kandidat på kommunevalglista i Sortland, har tydeligvis satt seg som mål å angripe Rødt der han tror han ser muligheter. Nylig kasta han seg over Geir Jørgensen, Rødts førstekandidat i Hadsel, og nå Rødt Sortland ved Christoffer Ellingsen og Ove Eirik Jensen.

I den siste saken er det påfallende at hans primære mål er å angripe det han mener er feil i framstillingen, mens han ikke tar stilling til innholdet i Ove Eiriks problematisering rundt manglende lokaldemokrati. Det kan lett tolkes som at Enoksen er mer opptatt av å ta Rødt enn de utfordringene som innlegget reiser. Han og SV om det. Det er forøvrig ikke vanskelig å si at heller ikke Rødt har vært pågående nok for å styrke lokaldemokratiet og politikernes mulighet for henge med. Innlegget fra Ove Eirik Jensen hevder da heller ikke at Rødt har bedre innsikt i enkeltsaker enn andre. Poenget var ikke å hevde det. Men feil i saksframstilling skal ikke forekomme.

Så til Enoksen sine «avsløringer» av feil i Ove Eiriks innlegg.

1.         Han viser til at Rødts representant i formannskapet, som er Christoffer Ellingsen, gjennom sin behandling av byggetillatelsen for Coop Extra har gitt inntrykk av nødvendig innsikt i saka. Oddmund Enoksen har kanskje ikke fulgt godt nok med. Saka er nemlig den at Rødt er det eneste partiet som først gikk mot at Strandskogjordet med 10 mål god matjord skulle legges under asfalt og betong, Byplanvedtaket. Dernest gikk vi mot at Coop Extra skulle får bygge der. Et av 2 viktige argument for Rødt var at «hold an», kommunen må vurdere nærmere hva området skal nyttes til. Rødt stemte deretter mot reguleringsplan som i dag fører nettopp til de forholdene Enoksen i dag beskylder Rødt for å være medansvarlig for.  At Rødt har vært aktiv i saka for å finne løsninger etter floken som flertallet stilte i stand, er en del av saka for vår del. Enoksen kjenner også denne saken både som politiker og advokat for nettopp næringsdrivende i området. Innlegget hans kan tyde på at det kanskje er en smule utfordrende.

Det var på grunn av politikernes manglende oversikt og vurdering av dette område at Rødt ikke ville kaste seg over utbygging av det verdifulle område umiddelbart etter at overordna plan ga tillatelse til det.  Når vedtaket var gjort, ble følgende forslag fra Christoffer Ellingsen, Rødt og Roar Wessel Olsen, Høyre, enstemmig vedtatt: -Det skal søkes og finne mulige midlertidige løsninger for innkjøring/utkjøring fra Strandskog næringsområde (NF 10) i forbindelse med regulering og utbygging av Strandskogjordet (Coop).

-Sortland kommune tar kontakt med næringseiendommene, Statens vegvesen og eventuelt

andre involverte."

 Konklusjonen fra Rødt er at denne saka er et godt eksempel på at flertallet av politikerne i Sortland mildt sagt generelt er ukritisk til innspill fra næringsdrivende og at heller ikke rådmannen gjør en godt nok jobb med forberedelse i alle saker. Da svekkes lokaldemokratiet. Heller ikke Rødt hadde nødvendig innsikt i saka da dette blei vedtatt mot vår stemme. Ettertida viser likevel at vi stemte rett.


2.         Når det gjelder den andre «feilen» som Enoksen har funnet, er det riktig at Rødt ikke hadde noe eget forslag om politisk organisering i siste omgang. Men Rødt var drivende i forkant med å fremme argumenter for å opprette hovedutvalg. Det blei enighet mellom Rødt, AP og SP om det. SV ville primært har driftsutvalg lik H og Frp og en del andre, egne endringer. Det forslaget Rødt gikk for var et felles forslag om oppretting av 2 hovedutvalg. Det er altså ei feil fremstilling i innlegget fra Rødt på dette punktet. Hovedpoenget er likevel at den mer demokratiske modellen etter Rødts mening, falt. SV har gjennom stemmegiving vist at det ikke var SVs førstevalg.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leserinnlegg