«En stemme til Sortland Arbeiderparti = satsing mot utenforskap»

Leserinnlegg

Jeg er gikk inn i politikken på grunn av sterkt engasjement for de svakeste gruppene i samfunnet. Valget av parti ble enkelt, for Arbeiderpartiet (Ap) står i første rekke når de svakeste skal forsvares. Med sin solidariske politikk treffer partiet hjertet mitt.

Vi har et stykke igjen, men "alle skal med og sterkere fellesskap» er ikke tomme politikerfraser.  Arbeiderpartiet har vist i praktisk politikk at visjonen kan bli til virkelighet. Vi kan få et samfunn med like rettigheter og muligheter for alle.

Med dagens blå-blå politikk skjer det stikk motsatte – forskjellene øker.  Skal vi gi skattelette til dem som har mest  fra før, eller skal vi opprettholde en god velferdsstat? Det er blant de verdivalg vi står ovenfor  fylkes- og kommunevalget imorgen.

I hverdagen opplever vi at mange foreldre i Sortland kommune som ikke har råd til at barna deres driver med fritidsaktiviter. Mange barn får ikke dra på helgetur eller noen dagers ferieopphold på grunn av foreldrenes økonomi.

Folkehelseprofilen for Sortland viser at vi ligger i øvre sjikt i Norge av antall ungdom og unge voksne mellom 15-30 år som mottar sosiale ytelser og er inn og ut av ulike tiltak. Tallet er utrolige 10 skoleklasser altså ca. 300 unge mennesker med mange flotte ressurser som står utenfor. Sortland Arbeiderparti vi møte slike utfordringer med inkluderende tiltak.

I tillegg til tidlig innsats skal barn enten de kommer fra etnisk norske familier eller innvandrerfamilier, skal sikres gode oppvekstforhold. Det vil gi trygge barn som lettere vil mestre livets utfordringer.

Jeg vil arbeide for at politikken på disse områdene skal bli enda bedre, og en stemme fra deg til Sortland Arbeiderparti vil øke muligheten for at vi får beholde vår dyktige ordfører Tove Mette Bjørkmo. Samfunnet vårt er en kjede som ikke er sterkere enn sitt svakeste ledd. Løfter vi de svakeste, løfter vi hele samfunnet!

Bruk stemmeretten!