«Like viktig som å få inn yngre krefter i kommunestyret er det å få bedre representert mangfoldet vi har i kommunen»

Leserinnlegg

Jeg har lenge vært stolt over at vi har Mike Larsen i partiet. Stolt over at en ung mann  brenner så sterkt for Øksnes at han takket ja til andreplassen på lista for Øksnes SV.

Jeg har tenkt at det er så viktig for Øksnes at vi får en ung mann som han inn i kommunestyret, men jeg har ikke helt kunnet sette ord på hvorfor før nå.

VOL har gjennomført en undersøkelse av taletid i kommunestyret og alder. For Øksnes er gjennomsnittalderen på mennene ( i oversikten) 58,7 år. Det er mange måter å forstå dette på. 

F.eks kan vi være stolte over at vi har mye politisk erfaring i kommunestyret, eller vi kan tenke at nå er det på tide å slippe til yngre krefter. Personlig mener jeg vi bør stemme slik at vi får en kombinasjon av erfaring og nytt blod i kommunestyret.

Like viktig som å få inn yngre krefter i kommunestyret er det å få bedre representert mangfoldet vi har i kommunen. 

Mike er en ung mann som har valgt å bli værende i kommunen, samtidig som han fullfører sin master i spesialpedagogikk. Han vil være en viktig stemme å lytte til når vi nå skal jobbe aktivt for å få tilflyttere til kommunen, i tillegg til å bevare de innbyggerne vi har her. 

Mike har hele sitt yrkesaktive liv arbeidet i barnehage, både som ufaglært og som utdannet pedagog. Nå er han spesialpedagog ved Myre skole. Han har derfor en viktig kompetanse innen barn og unge som vil være viktig når vi nå skal arbeide til det beste for Øksnesskolen. 

Mens jeg skrev dette satte jeg meg ned med min 13 årige datter og hennes venninne for å høre deres synspunkt på en ung mann kontra en eldre mann i kommunestyret. Deres budskap var ikke overraskende både kontant, klokt og reflektert.

”En som var ungdom for kort tid siden vet hvordan det er å vokse opp i Øksnes nå. En som var ung for 40 år siden vet lite om å være ung i Øksnes. Vi trenger også noen som vil ta vare på planeten for at de selv skal være her, og ikke som tenker at klima ikke angår de for at de ikke er her lengre da.”

Det oppsummerer godt det jeg selv tenker, selv om jeg langt fra er habil i forhold til de synspunktene.

Jeg håper Øksnes setter pris på at det faktisk er yngre krefter som vil inn å bidra til det beste for Øksnes. Det politiske klima har ofte vært diskutert tidligere, så det er godt kjent at det er et tøft verv å påta seg. 

Jeg er derfor svært stolt over at Øksnes SV har en erfaren kvinne og en ung ambisiøs mann på våre to øverste plasser.

Godt valg, og husk å bruk stemmeretten din til det beste for Øksnes. For de mange – ikke for de få.