«Den som tier samtykker?»

Med alleen som kulisse sto det både to og tre kjeder i ring rundt Bankplassen for å vise deres støtte til asylsøkerne på Melbu.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Leserinnlegg

Helt siden UDI slapp nyheten om nedleggelse av Bankplassen asylmottak på Melbu, så har de forholdt seg taus. Flere av oss har tatt til ordet for å sette lys på det vi ansees som urimelig, men UDI har avstått fra å svare. Er strategien å ligge lavt å forvente at dette bare går over av seg selv eller har dere rett å slett ikke noen gode argumenter?

Bortsett fra et eller annet nettroll, så har det vært enighet i avisinnleggene fra politiske partier og innbyggere om at dette vedtaket bør revurderes da det er uansvarlig. Når det gjelder nettrollene, så er deres stemme ikke verd noe som helst. Om man vil sitte hjemme i det anonyme å sutre gjennom internett ved å spre generaliserende hatefulle ytringer, da trenger du hjelp og den finnes.

Om UDI ikke ønsker å svare og bare fortsetter å neglisjere oss og flyktningene som blir berørt av vedtaket - hva gjør vi da i dette såkalte demokratiet?

Jeg tror statsministeren må på banen, og jeg vil med dette innlegget ønske Erna Solberg mfl. velkommen på besøk til Hadsel kommune snarest. Jeg skjønner at statsbudsjettet har vært vanskelig å manøvrere, men å spare penger gjennom å satse på få og store mottak, er det virkelig en god ide? Kom på besøk, så skal jeg vise dere hva penger aldri kan kjøpe.

Jeg syns dette vedtaket som foreligger fordrer farlig likt opprettelse av ghettoer som i stedet for å integrere mennesker støter dem fra oss. Jeg tror integrering er avhengig av menneskelige relasjoner og engasjement, noe vi har bygd opp gjennom tretti år på Melbu. Et helt samfunn med gjensidig avhengighetsforhold til hverandre, hvor majoriteten respekterer og aksepterer hverandre. Min påstand er at summa summarum vil dette vedtaket ha katastrofale følger for en liten kommune og økte kostnader innen langvarig helsehjelp i et annet budsjett enn der dere sparer inn - spesielt dersom nedleggelse skjer før nyttår da ingen rekker å forberede seg på det.

Nå må dere politikere, lokalt og nasjonalt ta grep. Min anmodning er at dere sørger for at dette vedtaket blir utsatt og at prosessen videre skjer under ryddige og ordnede former iht. blant annet barnekonvensjonen.

Det forventes en åpen dialog om utvikling i prosessen videre fra UDI og vi ønsker et omgjøringsvedtak fra regjeringen hjertelig velkommen.