«Vesterålen, rekruttering til kokkeyrket og Nordland fylkeskommune»

Kokk Halvar Ellingsen.  Foto: Innsendt

Leserinnlegg

På landsbasis mangler Norge i overkant av tusen kokker. Å skaffe norske kokker til sin restaurant, er ingen lett sak. Dette har Nordland fylkeskommune tenkt å gjøre enda vanskeligere.

Kokkelinja på Melbu har vært en solid leverandør av kokker i mange tiår. Elevene har vært godt forberedt til å ta fatt på lærlingetiden ute i bedrift. Skolen har ikke sendt elever bare til bedriftene i Vesterålen, men også til restauranter og institusjoner rundt omkring i landet.

Nordland og ikke minst vår region Vesterålen, er spådd en lysende fremtid innenfor reiseliv. Da er det veldig merkelig at fylkeskommunen vil strupe reiselivsnæringen for egenutdanna kokker. På VG2 Melbu går det i dag 11 elever. Av disse 11 er det 9 elever som ønsker å fullføre utdanningsløpet og etter to år som lærling, stå med et fagbrev i hendene. De to siste har ikke helt bestemt seg enda, men de ser ikke bort i fra at også de tar lærlingetiden sin.

Det er ikke alle disse som har en drøm om å bli verdensmester, komme på kokkelandslaget eller jobbe på Michelin-restauranter. For mange handler det om å få seg et fagbrev og en utdannelse som garantert fører dem til fast jobb. Jobber fins det i restaurant, sykehus, gamlehjem eller i en kantine på land og til sjøs. Vi trenger kokker og flere i framtiden. Jeg håper virkelig det vil være økt behov også innenfor reiseliv i Vesterålen.

Jeg skal straks åpne min egen reiselivsbedrift og er så heldig at jeg har avtale med to kjempeflinke og ivrige lærlinger. Begge kommer fra Vesterålen og begge har gått VG2 på Melbu. Restauranten skal ha fokus på Vesterålen. Målet er å vise frem de fantastiske råvarene vi har. Kokkelærlinger fra vår egen region er for meg viktig for å skape en restaurant Vesterålen kan være stolt av. Unge kokker med tilhørighet tror jeg kan gi større stabilitet og interesse for å utvikle faglighet og kompetanse med utgangspunkt i lokale forutsetninger. Jeg tar meg selv som eksempel – det eneste grunnen til at jeg skal starte restaurant i Vesterålen er fordi jeg er fra Vesterålen.

Vi trenger alle kokkene vi kan utdanne og vi trenger kokker fra Vesterålen. Om man legger ned dette utdanningen i regionen, frykter jeg at det blir færre og færre av de fremover.

Jeg vet om en kokkelærling i Vesterålen som fikk tilbud om lærlingeplass fra en av de aller beste restaurantene i Norge, men som takket pent nei til tilbudet fordi han ikke ville flytte fra Vesterålen. Dette skjønner jeg veldig godt og viser virkelig viktigheten ved at unge kokkespirer kan ta sin utdanning i sitt eget nærmiljø.

Så kom igjen Nordland fylkeskommune, vis at også dere er med på laget når vi forsøker å øke rekrutteringen til det fantastiske yrket som kokkeyrket faktisk er! Vi trenger denne muligheten i Vesterålen, det er det ingen tvil om!