«Sortland idrettsråd er bekymret»

Sortland idrettsråd 

Leserinnlegg

Sortland Idrettsråd er bekymret for at ny idrettshall blir lagt på is grunnet stillstand i skolestruktur

Sortland Idrettsråd hadde møte torsdag kveld og vedtok å starte en signeringskampanje på opprop.net. Målet å få 3000 signeringer før jul. Med dette håper idrettsrådet å synliggjøre meningene fra innbyggerne i Sortland kommune i saken, som igjen kan påvirke politikernes prioritering. Vi har ikke tid til å vente på en fastsatt skolestruktur.

Vi oppfordrer derfor alle om å gå inn på www.opprop.net og signere på vegne av denne saken.