- Lytt til ungdommen!

Konsekvensene av kutt i tjenestetilbudet i avdeling Psykisk helse og avhengighet smerter.
Leserinnlegg

Tusen takk, Ida-Amalie Klausen, leder ungdomsrådet, for den modige og kloke stemmen du bringer fram til Andøy kommunes politikere og administrasjon. Du signaliserer noe som er svært viktig, nemlig at psykisk helse har stor betydning i menneskers liv. Vi skal være stolte av dagens ansvarsbevisste ungdom, og det gir håp!


Lyttet med et halvt øre til ungdommen

– Tør dere virkelig å kutte i psykologitjenesten?

– De andre gangene ungdomsrådet har kommentert budsjettet har vi blitt lyttet til, sa ungdomsrådets leder Ida-Amalie Klausen til kommunestyret i Andøy mandag. Denne gangen lyttet politikerne bare med et halvt øre.


For, du har så rett, og vi er mange som nå bekymrer oss med deg, på grunn av de konsekvenser avgjørelsen om reduksjon i avdeling psykisk helse og avhengighet vil føre til. Totalt 1,6 stillinger. Denne tjenesten bistår mennesker som rammes av psykisk uhelse av ulik grad og styrke – noen har behov for hjelp i kort tid, andre har mer langvarige hjelpebehov.

Kuttene rammer de mest sårbare, og fører ellers til ringvirkninger for hele tjenestetilbudet. Det er utrolig at man velger å ikke videreføre dette i disse tider der samhandling er avgjørende.

Et unikt samarbeid med spesialisthelsetjenesten brytes, økte ventelister forventes, og belastning på legetjenesten vil øke. Andre viktige tilbud som dagsenter og ungdomstilbud rammes.

Så vi følger dine ord og roper ut – «at dere tørr å redusere i tilbudet».

Ja, vi må forholde oss til budsjett, reguleringer, og tøffe tider. Men, når vi gjør våre vurderinger:

Hva betyr mer enn å ivareta liv og helse?