«Satsing på Nord-Norge må bygge på Nord-Norges særegenheter»

Leserinnlegg

Våres kultur, våres bruk av naturen, reiseliv der vi forteller historien bak det vi byr på, mere enn bare masseturisme.

Næringan som har vært her i hundrevis av år må sikres fortsatt drift, dem e grunnlaget og grunnen til at vi e her.

Tradisjonelt tar vi ikke mere fra naturen enn det vi treng, "ha så vi berges" e grunntanken hos de fleste.

Det flerkulturelle e våres rikdom og styrke.

Maten våres e det reineste, sunneste og beste som fins, den må vi selge dyrt og ikke "forurense" den med å gjøre det for kommersielt.

Fisken er havets sølv: Retten til å høste den tilhørere "folket i felleskap". Fiskerimyndighetene forvalter rettighetene på vegne av folket. Fisken skal hvert år fordeles via kvoter til de fiskere som kan bringe på land kvalitetsfiske som går til "best betalende anvendelse".

Fordi det er knapphet på fisk må denne fordeles av det offentlige iht. lovens krav og prioriteringer. Det er ikke markedskreftene som skal bestemme kor i landet fisken skal landes og kæm av kystens folk som skal ha rett til å delta i feske.

I årene fra man stengte torskefisket og til 2010 gikk antallet rekrutter ned med 80 %.

Dette er en katastrofal utvikling som en landsdel som har ernært seg på fiskeressursene i tusener av år vil lide under i mange år fremover - noe vi vil erfare ved den stadig økende mangel på kvalitetsfisk. Europeiske markeder skriker etter superiør vare. Fiskekjøperne kan ikke dekke etterspørselen.

1) Det viktigste tiltak som en ny regjering må gripe fatt i er nytildeling av konsesjoner og kvoter. Senterpartiet har følgende forslag: I Nordland, Troms og Finnmark utdeles det hvert år 10 nye torskerettigheter til unge aktive fiskere under 30 år for fartøy under 11 meter. Disse tillatelser kan ikke overdras, ei heller kvotene.

2) Steder uten fiskemottak bevilges penger for mottaksstasjoner. Staten støtter transporten fra slike stasjoner og til fiskekjøper.

3) Trålerråstoff som opprinnelig var hentet fra kystflåten og som skulle kompensere for dårlig tilførsel fra kystflåten særlig i høstmånedene - dvs. leveringspliktig råstoff til fiskekjøpere/-industri overføres til kystflåten der trålerne ikke leverer som opprinnelig pålagt

Her er også noen spørsmål som må stilles.

Skal vi la markedskreftene råde, eller skal vi legge til rette for lokal verdiskaping?

Senterpartiet vil opprettholde deltakerloven og fiskesalgslagsloven.

Det betyr at aktive fiskere skal eie båt og bruk. Fiskernes organisasjoner skal ha bestemmelsesrett over førstehåndsomsettning og prisfastsetting.

Fiskeriforvaltningen skal tildele fiskerettigheter til unge aktive fiskere gratis. Da vil vi komme i takt med norsk lov.

Det som i dag skjer er at ungdommer som vil satse på fiskeriyrket ikke har råd til å kjøpe seg rettigheter og dermed så blir en utelukket fra å fiske, selv om en bor nært det beste som er av fiskefelt hvor fisken kommer svømmende til kysten hvert eneste år til samme tid..

Vi må ha økt fokus på produksjon av fisken. På Island har myndighetene bestemt at om flåten ikke leverer fersk fisk som lett lar seg produsere på land, så mister en 20% av kvoten. Dette har ført til at industrien får den fisken de må ha. Disse grepene har ført til at en skaper mange nye arbeidsplasser i fiskeindustrien. Alt dette innenfor rammene til Eøs

I Norge vil vi kunne skape tusenvis av nye arbeidsplasser innen fiskeriene bare ved å følge norsk lov.