«Hvordan har korona påvirket samferdselen i Nordland?»

Leserinnlegg

Situasjonen vi står i er spesiell. En pandemi feier over verden. Også Nordland er berørt. Norge var relativt raskt ute og innførte tiltak for å forhindre smittespredning, noe som resulterte i nedstengning av store deler av samfunnet. Nasjonale retningslinjer er utarbeidet og folkehelseinstituttet har vært tydelig på hvilke føringer som bør følges. Jeg har vært opptatt av at vi skal følge rådene fra helsemyndighetene. Vi ønsker å legge til rette for trygg kollektivtransport og en kollektivtransport som er i drift, til tross for situasjonen.

Likevel har korona ført til endringer som vi må tilpasse oss. Når fylkeskommunen beslutter å ikke kjøre hurtigbåter på lørdager så er det nettopp for å tilpasse tjenestene etter behovet. Alle i samfunnet må bidra i denne dugnaden. Her slår flere elementer inn. Vi visste ikke, og vet fortsatt ikke, hvordan utviklingen av pandemien kom til å bli. Vi kunne stått i en tilsvarende situasjon som i Italia. Og skulle det verste skje, må vi i forkant ha lagt til rette for fortsatt drift innen kollektivtilbudet. Skulle vi ende i en situasjon med sykdom blant mannskap og bussjåfører ville man i verste fall endt i en situasjon hvor båtene og bussene ikke hadde gått i det hele tatt. Derfor har det å ha personell i beredskap, gjennom å lette på arbeidstrykket, også vært et moment for oss.

Antall reisende er drastisk redusert, sett i forhold til normalsituasjonen. Smittevernstiltak med avstand mellom passasjerer, nasjonale retningslinjer rundt billettering, og endrede reisevaner som følge av blant annet hjemmekontor og mindre reising, har påvirkning på det tilbudet fylkeskommunen skal yte.

I likhet med at Hurtigruten og Widerøe har gjort tilpasninger i tilbudet, må også fylkeskommunen gjøre det samme. I Nordland kunne vi etter april, registrere et tap på omlag 60 millioner kroner innen samferdsel. Ved å kjøre et fullstendig ruteoppsett ville dette tallet blitt enda større. Vi må planlegge frem i tid, og vi må tilpasse kollektivtilbudet opp mot behovet og den situasjonen vi står i, spesielt nå. Turistsesongen vil i år starte noe senere enn vi er vant til. Dette er grunnen til at vi ikke starter opp sommerruter på båtene riktig ennå, nettopp fordi det ikke er noe godt alternativ å kjøre mer eller mindre tomme ferger og hurtigbåter.

Alternativet til å ikke gjøre tilpasninger på ruter, er et enda større økonomisk tap. Derfor er det riktig å redusere tilbudet noe for en kortere periode på lørdagene. Det er i den sammenhengen viktig å ha i mente at båtrutene går som normalt de andre dagene i uken og at vi kontinuerlig vurderer situasjonen på bussene våre. Noen glipper kan skje, men vi gjør vårt beste for å være i forkant, slik at vi unngår fulle busser.

Å ikke tilpasse tilbudet noe, ville kunne ført til et tap som mest sannsynlig ville medført permanente kutt i ruter. Dette ønsker vi ikke, og vi gjør vårt ytterste for å forhindre det. I år tar vi av fondsmidler for å kompensere tapet vi, og jeg vil gjøre mitt ytterste for å forhindre permanente rutekutt. Det skal sies at regjeringen har bidratt med midler, men det dekker ikke hele tapet for Nordland fylkeskommune. Resterende midler må vi hente inn selv. Økning i billettpriser eller kutt i ruteproduksjon er alternativer verken jeg eller befolkningen ønsker. Derfor gjør vi de tiltakene vi gjør nå.

Forhåpentligvis vil pandemien etter hvert gi seg, og jeg i likhet med alle andre ser frem til den dagen, at samfunns- og næringsliv kommer i mer normal drift. Jeg håper på en sommer med flere reisende i fylket vårt. En sommer med turister fra hele landet som opplever Nordland og som reiser kollektivt under trygge forhold.

Vi skal forhindre permanente rutekutt som følge av korona, men da krever det at vi gjør tiltak nå.