«Hva er det særegne med Vesterålen?»

Leserinnlegg

Da jeg reiste gjennom Sortland, Hadsel og Bø denne uken stilte jeg meg dette spørsmålet. Var det de taggete, alpine fjellene mot skogkledde åser, et eventyrlig terreng som møter asurblått hav i en vik? Ja landskapet er noe eget her. Men det er hos folket det særegne virkelig kommer frem.

Fra eggfarmen jeg besøkte ved Melbu, til utsikten fra Storlitårnet ved midnatt mot den gigantiske flytende havfarmen til Nordlaks: Her bor det driftige folk! Den tradisjonsrike bedriften Vesteraalens vitner om at fenomenet ikke er helt nytt.

Det er en kreativitet og skaperkraft her som er beundringsverdig. Nesten uten statlige arbeidsplasser er Vesterålen stedet i Nord-Norge med høyest verdiskaping pr sysselsatt. Vesterålen og Lofoten har Nord-Norges største private sektor. Og da jeg snakket med den engasjerte varaordføreren Lena Arntzen på hennes hjemsted på Sandnes var fokus utelukkende på hva vi kan gjøre mer for at næringslivet skal ha gode rammevilkår, og at folk vil satse og bo i nærmiljøet.

Disse folkene i Vesterålen må man bare ta av seg hatten for. Jeg møtte Jann Tore Johansen som sammen med familien har satset på vesterålsegg. Eggene har blitt svært populære og distribueres nå i hele distriktet. Butikkene ringer og etterspør. Så har en annen på Lofotsiden begynt å lage lokal is med disse kvalitetseggene. I tillegg driver Johansen med gammelnorsk spælsau. Det hele er ganske imponerende. Og for en som driver en høyst uformell grill-blogg, fikk jeg med meg et suverent grilltips fra han. Neste prosjektet mitt er å grille lammeribbe med kjøtt fra Johansen og co.

Det var en inspirasjon å komme til Bø i Vesterålen og besøke den allestedsnærværende Høyre-ordføreren Sture Pedersen. Med nesten 60% oppslutning i valget, og en næringsvennlig og offensiv holdning, har han fått utrettet svært mye for Bø.

Her fikk jeg treffe Marie (18) som skal bli skytebas hos entreprenøren Ottar Bergersen & Sønner A/S. Ei tøff jente som ikke er redd for hardt arbeid.

Det er slike hjørnesteinsbedrifter som Bergersen i Bø som holder lokalsamfunnet oppe. Jeg fikk blant annet høre om hvilke oppstartsvansker de hadde støtt på fra det offentlige, noe som holdt på å slå dem ut.

Hva sitter jeg igjen med? Jo, mer fullmakt bør legges til lokaldemokratiet til å avgjøre selv når noen vil skape nye jobber i kommunen og ta i bruk arealer. Regelverk må forenkles, reguleringer løses opp på, mer rom må gis for å bruke sunt vett og tilpasse til lokale forhold.

For det andre, Sture er den eneste ordføreren i landet som har avskaffet den kommunale formuesskatten. Dette er en skatt som rammer bedriftene og oppmuntrer ikke til å investere i å skape enda mer for sitt lokalsamfunn. Jeg er overbevist om at dette trekket fra Sture vil lønne seg både for kommuneøkonomien, for jobber og utvikling i Bø.

Vesterålen symboliserer mye av det som har motivert meg til å søke en stortingsplass for Nordland og for Høyre til valget i 2021. Vi har mye bra å bygge videre på. Men potensialet for morgendagens verdiskaping for hele landet, er størst i nord. Da er det også her vi må satse mest. Og gjøre det til et nasjonalt prosjekt. Det trenger vi sterke talspersoner for.

Jeg tror jeg har funnet noe av særegenheten ved denne vakre vesterålsregionen. Det har med folket å gjøre, den kreativiteten og stå-på viljen som utvises, og kjærligheten til hjemstedet omgitt av en eventyrlig natur. Det man får til i Vesterålen bør stå til inspirasjon for andre deler av landet.