«Kapasitetsproblemer og lange ventetider ved fergene i Nordland fylke»

Leserinnlegg

Vi (TIA NORGE) har blitt gjort kjent med at det i mange tilfeller er flere timers ventetid for å komme med fergene i Nordland fylke.

Som dere helt sikkert er kjent med er tungbiltrafikken underlagt strenge kjøre- og hviletidsbestemmelser. Det er ikke lenge siden sentrale myndigheter definerte varetransport som en samfunnskritisk tjeneste, sågar så viktig at det i en periode ble gitt unntak fra disse kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Selv om samfunnet nå gradvis åpnes opp igjen er ikke varetransporten blitt noe mindre viktig.

Ved å stå i flere timer på en fergekai og vente på å få bli med fergen, brukes det mye av den tilgjengelige tiden i et døgn. Det betyr at effektiviteten i varetransporten går drastisk ned med de følger det kan få for varemottakere. Ingen er tjent med at butikker risikerer å gå tom for enkelte varer. Befolkningen har et rettmessig krav på at dagligvarer er tilgjengelige i butikkene.

Effektiviteten i fergetransporten må derfor bedres, særlig for tungbiltrafikken. Vi ber om at fylkeskommunen tar de nødvendige skritt for å sørge for at tungbiler blir prioritert ved fergene, det er selvfølgelig ubehagelig også for småbiltrafikken og turister å måtte vente for å bli med fergene, men det får ikke samme konsekvens som det at varetransporten stopper opp vil medføre. Dersom det heller ikke ved siste fergeavgang lykkes å få med alle ventende biler må det settes opp ekstraavganger slik at ingen blir tvunget til å tilbringe natten på en fergekai.

Ettersom det nå er åpnet for turister fra en del EU-land vil dette problemet ikke bli mindre i den nærmeste framtid og det må derfor umiddelbart settes inn tiltak som kan bedre situasjonen.

Vårt forslag til løsning er døgnkontinuerlig fergetrafikk på E6 og E10 fergene. Disse er hovedpulsårene i Nordlandstrafikken.