«Boligtrygghet med Arbeiderpartiet»

Leserinnlegg

Jonas Gahr Støre har slått det ettertrykkelig fast, og jeg gjør det samme: For Arbeiderpartiet er det uaktuelt å gjøre det dyrere for vanlige folk å eie bolig.

Det å eie sin egen bolig, ligger dypt rotfestet i den norske folkesjelen. Selveierlinjen i boligpolitikken er Arbeiderpartiets linje. Vårt mål om et mer rettferdig Norge krever imidlertid at flere enn i dag får råd til nettopp å eie sin egen bolig. Det krever en boligpolitisk offensiv og et regjeringsskifte neste høst.

«Gården skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da jeg overtok». Dette er et norsk bondeideal, og et velkjent bilde på at vi har et ansvar ikke bare for oss selv, men også dem som kommer etter oss. Dette idealet må også overføres til boligpolitikken. Den eldre generasjonen kan ikke sitte og se på at noe av det mest grunnleggende for et godt liv – et sted å bo – blir redusert til et luksusgode for dagens unge. Men det er dit vi er på vei mange steder. I debatten om forskjells-Norge er dette elefanten i rommet: forskjellen mellom dem som kommer seg inn i boligmarkedet med foreldrenes hjelp, og dem som er dømt til å leie.

Skal vi lykkes, trenger vi overskrifter av typen «Gjør noe med boligpolitikken», og klarhet om hva som er aktuell politikk. Det vi ikke trenger, er skremsler om økt boligskatt, tåkeleggende begreper og urimelige antagelser om hva meningsmotstanderne vil. Arbeiderpartiet vil ha et mer rettferdig Norge, og en boligpolitikk som gir flere tryggheten og friheten som ligger i å eie sin egen bolig. Økt boligskatt for vanlige folk som eier egen bolig er ikke en del av pakken.