Leserinnlegg «Etterlyser arktisk kompetanse»

Leserinnlegg

Nordland SV stiller seg bak LO og NHO Nordlands uttalelser om å dele opp anbudet for ny Hålogalandsvei.

- For SV er det viktig at forvaltningen ivaretar hensynet til miljøet i kriteriene knyttet til en slik enorm utbygging, sier leder i Nordland SV, Åshild Pettersen.

Nordnorske entreprenører har en spesiell erfaring som vi gjerne kan kalle arktisk kompetanse. Denne kunnskapen dreier seg blant annet om lokale naturtyper og den langsiktige påvirkningen på miljøet ved ulike naturinngrep. Denne kompetansen er opparbeidet hos de lokale entreprenørene gjennom generasjoner. Et prosjekt som Hålogalandsveien behøver slik kompetanse ved byggingen. Det er også viktig at kompetansen som erverves under byggingen, forblir i regionen. Så store prosjekter er i praksis også et forskningsprosjekt,og det er viktig at vi beholder resultatet på våre egne hender.

Utenlandske entreprenører kommer ikke hit fordi de elsker Nord-Norge, de er her for å tjene store penger. Har vi garantier for at de følger norsk lov og handler etter samfunnets beste interesser? Dessverre viser historien at vi ikke har slike garantier. Vi risikerer tap av kompetanse, og at nordnorske entreprenører mister sin konkurransekraft avslutter Pettersen.