«Vi er ikke i den nye normalen enda»

Det er feil medisin å doble momsen for reiseliv, persontransport og kulturarrangement fra 1. november.
Leserinnlegg

Senterpartiet vil ikke gjøre det vanskeligere for folk og næringsliv. Derfor vil Senterpartiet ikke doble momsen eller innføre flypassasjeravgifta i en vanskelig situasjon. Vi vil beholde den lave koronamomsen ut hele 2021. Flypassasjeravgifta, som regjeringa har innført vil vi ikke ha i det hele tatt på fly under 20 tonn, det vil si fly som flyr på kortbanenettet. Normalsituasjonen ville vært bedre for distriktene med Senterpartiets politikk. Vi vil ha flere FOT-ruter og vi har nylig lansert fem strakstiltak for å bedre eksempelvis flytilbudet på kortbanenettet i koronasituasjonen. Vi er ikke i den nye normalen som regjeringa ved næringsminister Nybø uttalte.

Her er Senterpartiets fem strakstiltak:
1. Fortsatt kompensasjonsordning for virksomheter med stort omsetningsfall som følge av nasjonale og/eller lokale smitteverntiltak.
2. Vedtaket om å doble momsen på reiseliv, transport og kultur fra 1. november må stanses og satsen på 6 prosent videreføres ut 2021.
3. Vedtaket om å gjeninnføre flypassasjeravgiften fra 1. november må stanses
4. Løpetiden for kriselån til små- og mellomstore bedrifter må utvides fra tre til seks år.
5. Alle hull i kompensasjonsordningen må tettes.