«Vil redde bedriftene over den siste pandemikneika»

Leserinnlegg

Den siste uken, og særlig i helgen, har det vært mye oppmerksomhet om lengden på permitteringsordningen.

Opposisjonen, med Jonas Gahr Støre i spissen, har vært meget kritisk til regjeringens håndtering, og sier at opposisjonen (Ap, FrP, Sp og SV) er klar til å overkjøre regjeringen ved å utvide permitteringsperioden til 1. juli.

I dag tidlig gikk regjeringen ut og gjorde det klart at de også ønsker å forlenge permitteringsperioden frem til 1. juli

Dette er en viktig sak for bedriftene og arbeidsplassene, og NHO Nordland har gjennom samtaler med i overkant av 80 medlemsbedrifter avdekket at endringer i permitteringsreglene, og ikke minst økt forutsigbarhet, må til for at ikke mange bedrifter skal gå over ende og arbeidsplasser gå tapt. Alvoret i situasjonen vises tydelig i NHOs medlemsundersøkelse fra uke 1. Den viser at 25% av Nordlandsbedriftene i undersøkelsen allerede har permittert ansatte, og 12% planlegger oppsigelser.

NHO Nordland, ved regiondirektør Daniel Bjarmann- Simonsen, sine kommentarer til endringer i permitteringsordningen:

· Vi er glade for regjeringen har lyttet til oss og bedriftene i nord, men de bør lytte enda mer. Utvidelse av permitteringsordningen er avgjørende for at bedriftene og arbeidsfolk, skal ha den nødvendige forutsigbarheten nå i innspurten av denne pandemien. Den er ikke over 1. juli.

· Utvidelse av permitteringsordningen handler til syvende og sist om å redde arbeidsplasser, og bedrifter, slik at vi er sikre på at de overlever pandemien og kan fortsette med jobb- og verdiskaping også når den er over.

· Vi mener derfor at det ikke er tilstrekkelig å utvide til 1. juli, men at ordningen må forlenges ut september.

o 1. juli er for tidlig for mange næringer som vil trenge sommeren og tidlig høst på å komme tilbake i mer normal drift (eks. luftfart, kantine, vektertjenester, konferansehoteller etc)

Utvidelsen av permitteringsordningen er ikke nok for at arbeidsplassene og bedriftene skal klare seg over den siste kneika:

1. Kompensasjonsordningen må vare så lenge regjeringen har tiltak som hindrer vanlig drift.

2. Vekstbedrifter og oppstartsbedrifter må også inn i kompenseringsordningen. I dag straffes de for at de satset ved inngangen til et år som skulle bli noe helt annet enn normalt.

3. Arbeidsgiverperioden ved permittering må reduseres fra ti til to dager. Alternativt må permitteringskostnader for arbeidsgiverperiodene legges inn i kompensasjonsordningen, slik at bedriftene ikke går over ende og folk mister jobbene, som en følge av høye kostnader ved å permittere når de er helt eller delvis stengt ned.