«Krever billigere flybilletter i Nord-Norge»

Leserinnlegg

Mandag fremmet Senterpartiet på Stortinget et forslag for å sikre flere avganger og lavere billettpriser på FOT-rutene i kommende anbudsrunder. Senterpartiets forslag vil gi billigere flybilletter og flere avganger i Nord-Norge. Forslaget blir behandlet i Stortinget i løpet av våren.

I 2022 skal fylkeskommunene etter planen overta ansvaret for FOT-rutene. Senterpartiet stemte mot å overføre ansvaret for FOT-rutene fra staten til fylkeskommunene. FOT står for Forpliktelser til Offentlig Tjenesteytelse, og innebærer at staten bidrar økonomisk for å sikre et godt tilbud.

− Senterpartiet vil ikke sende regninga til underfinansierte fylkeskommuner, og vil at staten skal ta denne investeringen i folk og næringsliv i distriktene, sier Siv Mossleth, transportpolitisk talsperson i Senterpartiet og Stortingsrepresentant for Nordland, og fortsetter:

− I Nordland er flyene kollektivtransporten vår, slik trikkene er det i Oslo. Senterpartiets mål er å danne regjering etter valget i høst og slik få ned prisene, spesielt på kortbanenettet.

Senterpartiet peker på at Normann-utvalget fra desember 2020 om distriktspolitiske tiltak trakk fram flere flyavganger og billigere flybilletter på kortbanenettet som viktige tiltak. Utvalget skrev at høye priser på flybilletter gjør det mindre attraktivt å bo og arbeide i distriktene, og reduserer muligheten innbyggerne der har til å delta i det norske samfunnet på lik linje med alle andre.

− Normann-utvalget bekrefter det Senterpartiet hele tiden har sagt. Vi vil snu høyre-regjeringens sentralisering. Bedre flytilbud vil gjøre det lettere å bo i nord, sier Mossleth.

− Kortbanenettet er også en sentral brikke i utviklingen av flytyper med ny utslippsfri teknologi, og er dermed en viktig premissgiver for det grønne skiftet i luftfarten. Passasjergrunnlaget og avstandene mellom flyplassene i Nordland passer bra til pilotområder for utprøving av nullutslippsfly, og arbeidet med å få til pilotprosjekter må intensiveres, sier Willfred Nordlund, Stortingsrepresentant for Nordland fra Senterpartiet.

Her er forslaget Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Geir Adelsten Iversen, Bengt Fasteraune og Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet fremmet i Stortinget mandag:

Stortinget ber regjeringen sørge for at kjøp av innenlandske flyruter videreføres som et statlig ansvar.

Stortinget ber regjeringen sikre flere avganger og lavere billettpriser på FOT-rutene i kommende anbudsrunder.