«Skal du fortelle historier i avisen, bør de være korrekte»

Leserinnlegg

Hadsel Venstre har registrert at Knut Granlund i to medieutspill har angrepet Hadsel Venstre, men også store deler av det politiske miljøet i Hadsel, fra Rødt til SP. Da med bakgrunn i at vi, sammen med nær alle partiene i kommunestyret, gikk inn for å løse opp det kommunale foretaket Hurtigrutens Hus. Samt innløse gjeld til kreditor. En gjeldspost Venstre har spurt i åpent møte om er reell, og fått til svar fra administrasjonen, at det er den. Den måtte betales for løse opp foretaket. Vi er vel kjent med beløpets størrelse og innhold i avtalen. Det fulgte saken.

Venstre er for politiske debatt, gjerne skarp sådan. Men vi forventer at påstander som fremsettes om oss i media er sanne. For det er ikke Granlunds fremstilling. Den er i beste fall upresis. Hva han ønsker å oppnå med å si ting som er uriktige, samt å vri på utsagn fra Venstres gruppeleder, det er for oss uklart.

Et banalt punkt er Granlunds påstander om at Venstre ikke bryr seg om Ungdomsklubb på Melbu. Dette er beviselig feil. Da det var Hadsel Venstre frontet saken i kommunestyrets budsjettmøte, ved representant Renathe Eriksen. Hun har hatt et kontinuerlig engasjement for Hadsels ungdom, alle inkludert. Dette er lett tilgjengelig informasjon. Påstanden kan dermed legges død.

Det er ikke Venstre som setter opp sakskartet, det er ordfører. Om Granlund mener en sak ikke burde tas opp, må det tas opp med ordfører.

For øvrig, den konkrete saken om Hurtigrutens Hus sin organisering. Det var ingen ny sak. Granlund møtte selv i kommunestyret så sent som i juni i fjor, som vara. Hvor samme sak var oppe i full bredde. Dermed var ikke dette en ukjent problemstilling, den har også vært debattert over flere år. På den måten kan vi stille oss bak at ordfører valgte å ta saken opp på nytt, selv med kort frist. Om det hadde vært en ukjent sak, ville også vi ha vært kritiske til kort frist.

Stemmegivningen i saken gav et overveldende flertall for å løse opp foretaket, inkludert selgerkreditten. Det tyder på at kommunestyret var sikre på hva de gjorde.

Så kritiseres Venstre av Granlund for å være for opptatt av de ansatte. Der må vi bare replisere, at det er vi stolte av. Politikere bør være opptatt av de ansattes ve og vel. Vi, og andre, har satt oss godt inn deres situasjon, over lang tid. At Knut Granlund har et annet syn på dette for stå for hans regning.

Så til det mest graverende i medieutspillene. Granlund forsøker å vri Arne Ivar Mikalsens kommentar rundt rådmannens oppsigelse til noe de ikke er. Granlund sier i sin overskrift at vi har glemt at det er politikeren som har ansvaret. Vi oppfordrer alle til å lese hva Mikalsen faktiske sa. Ordrett sitat fra sak på VOL:

«....politisk nivå er ansvarlige for vedtak i en kommune. For det er politikerne som vedtar ting, med de konsekvenser det har. Administrasjonen, ved kommunedirektøren, legger frem forslag. De kan man si ja eller nei til....» og videre «...Når det er sagt, så vil det alltid være slik at en leder må stå for avgjørelser enkelte ikke liker. Det betyr ikke at en kommunedirektør dermed har feil hver gang noen er misfornøyd. Det er det samme med politiske vedtak....»

Dette vrir altså Granlund til at Venstre ikke forstår at politikerne er ansvarlige. Det er det stikk motsatte som er tilfelle. Hva motivet er her, det stiller vi oss undrende til.

Som sagt. Vi setter pris på politisk debatt, men da må den være redelig. Vi vil ha oss frabedt at det gjentas halvkvedede viser om «at det kommer nok frem». Enten må Granlund si hva han mener skal komme frem, hvis noe ulovlig har skjedd. Eller så må ha la det være. Om ikke ligger det en dårlig skjult antydning om at Hadsel Venstre og andre har gjort noe ulovlig. Det er alvorlig.