«Enig i at Vesterålskraft ikke skal selges»

Leserinnlegg

Jeg sier meg fullstendig enig med Christoffer Ellingsen i at Vesterålskraft må ikke / skal ikke selges! Hvor en så hodeløs ide kommer fra, er jeg usikker på, men jeg håper det ikke er fra eierne.

Gigantomania fører sjelden til vellykkede resultat og gevinsten kan bli veldig kortsiktig. Representanter for Vesterålskraft blir politisk valgte hvert 4.år i forbindelse med valgene forøvrig.

Vesterålskraft tilhører Øksnes, Bø og Sortland. Sånn har det vært og sånn må vi sørge for at det forblir i fremtiden.

De 3 eierkommunene har gjennom valg politisk innflytelse, og de ansatte har en trygg og god arbeidsplass, og de vet hva de har å gjøre både med vedlikehold og ved utrykninger. Det er nært og kjent! Noe som må telle med, da dette gir ringvirkninger ut i samfunnet, for alle tre kommunene.