Nytt samarbeid for Sparebank 68 grader Nord

Styrene i Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank har besluttet å innlede samtaler med sikte på en fusjon av de to bankene.

Yngve Oshaug, lokalbanksjef for Sparebank 68 grader Nord på Sortland.  Foto: Vesterålen Sparebank

Næringsliv

Dette opplyser bankene i ei pressemelding.

– Styrene i de to bankene er enige om en intensjonsavtale for fusjon. Dersom forhandlingene fører frem, planlegges fusjonen gjennomført i løpet av andre halvår 2020. Bakgrunnen for enigheten om videre samtaler er en felles ambisjon i de to bankene om å være en aktiv pådriver i utviklingen av hele regionen. En sterkere samhandling i regionen er ønsket av befolkning, næringsliv og kommuner, heter det i pressemeldingen.

Videre sier de at bankene ved en fusjon vil styrke lokal konkurransekraft, sikre fremtidig god lønnsomhet, samt styrke bankenes evne til å bidra til lokalt og regionalt næringsliv.

– En større samlet bank vil også ha bedre forutsetninger, og flere ressurser, til å møte økte regulatoriske krav.

Styrene har lagt som premiss at ingen ansatte sies opp som følge av fusjonen.

Bankene har i dag kontorer på Sortland, Leknes, Bøstad, Harstad, Bogen, Ballangen og Narvik. 


Fakta
  • Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank hadde pr 30.6.2019 en samlet forretningskapital på 10,1 milliarder kroner
  • De to bankene, hadde i 2018 et samlet resultat før skatt på 102 millioner kroner
  • En fusjonert bank vil ha syv kontorer og 55 ansatte