Høyres næringsfraksjon: Mener at de ikke går mot egen regjering

Etter at regjeringen foreslo å innføre produksjonsskatt fremfor grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, har debatten om hvor stor del av kaka kommunene skal pågått. Nå er Høyres næringsfraksjon klar på at kommunene må få mer enn regjeringen legger opp til.

Fra venstre: Guro Angell Gimse, fiskeripolitisk talsperson Tom-Christer Nilsen og næringspolitisk talsperson, Margunn Ebbesen.  Foto: Innsendt

Næringsliv

– For oss er det viktig å ta vare på arbeidsplassene og den verdensledende kompetansen denne næringen besitter. I forhandlingen må Høyre vurdere å øke fordelingen til havbrukskommunene i tråd med innspillene vi har fått fra berørte aktører, sier næringspolitisk talsperson, Margunn Ebbesen, fra Nordland i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen har høyres næringsfraksjon på Stortinget hatt samtaler med representanter fra næringen, tillitsvalgte langs kysten og kolleger på Stortinget. Fraksjonen mener det er viktig at næringen og kommunen sikres forutsigbare rammevilkår. Dermed er de tydelige på at kommunene må få mer av skatten enn det regjeringen har lagt frem i sitt forslag.

– Vi har allerede hatt flere konstruktive samtaler med næringen og fått mange innspill. Vi tar med oss disse inn i behandlingen av saken og ønsker å finne gode løsninger for næringene og kommunene. Vi har tett dialog med våre finanspolitikere som behandler dette i Stortinget, sier fiskeripolitisk talsperson Tom-Christer Nilsen fra Vestland Høyre.

Fraksjonen avviser at de går mot eget parti, men viser til at dette var en børssensitiv sak da regjeringen behandlet den, og at det derfor først er nå Høyres stortingsgruppe får behandlet saken. Fraksjonen mener uansett at det beste er at regjeringen har gått bort fra forslaget om grunnrenteskatt.

– Jeg er veldig fornøyd med at regjeringen har gått bort fra innføring av overskuddsbasert grunnrenteskatt og at produksjonsavgiften skal erstatte deler av kommunenes andel av salgsinntektene fra nye tillatelser, sier Guro Angell Gimse fra Trøndelag.