Bruker fond til utgifter i Visit Vesterålen

Vesterålen regionråd omorganiserte ved nyttår, men det ble ikke gjort budsjettvedtak for å drifte Visit Vesterålen.
Næringsliv

Siden avdelingen fortsatt er en del av regionrådet, må rådet nå bruke midler fra disposisjonsfondet for å dekke de løpende driftsutgiftene frem til Visit Vesterålen AS er blitt realisert.