Endelig hjemme – med helt spesiell nyvinning om bord

Natt til onsdag klappet nye «Havbåra» til kai på Myre. Snart er den klar for å jakte torsk, med en nyvinning om bord det kun fins én utgave av.
Næringsliv

9. mars overleverte verftet Viknaslipen utenfor Rørvik «Havbåra» til rederiet med samme navn fra Myre. Natt til sist onsdag ankom rederiets nye stolthet Myre havn.