Fraråder godkjenning av ny oppdrettslokalitet i Eidsfjorden

Egil Kristoffersen & Sønner AS har søkt Nordland fylkeskommune om å få etablert en ny oppdrettslokalitet i Eidsfjorden. Selv om dette området er avsatt til akvakultur, mener Sortland kommune at etablering av ny lokalitet kan påvirke miljøet i fjorden vesentlig.

Illustrasjonsbilde oppdrett. 

Næringsliv

Det skriver kommunen i en uttalelse til Nordland Fylkeskommune, som skal behandle saken.